EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
客车
宇通客车
清除查询条件
为您找到: 157 个符合条件的产品
发动机: TCD2013L4
公告等级: 暂缺
最高车速: 80以下  暂缺
排放标准: 国四
座位数: 70座以上
车身长度: 12米以上  暂缺
厂商指导价: 暂无报价
发动机: WP7.270E51
公告等级: 暂缺
最高车速: 80以下  暂缺
排放标准: 国五
座位数: 70座以上
车身长度: 12米以上  暂缺
厂商指导价: 暂无报价
发动机:
公告等级: 暂缺
最高车速: 120-140  100-120
排放标准: 暂缺
座位数: 10座以下  6-22  20-20
车身长度: 5-6米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: WP7.270E40
公告等级: 中级
最高车速: 80-100  100-120  80以下  120-140
排放标准: 国四
座位数: 41-50座  31-40座  25-55  21-30座  10-19  45-60  24-55  24-31  10-20座  暂缺  10-20座
车身长度: 10-11米  7-8米  7-8米  7-8米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC6A260-40
公告等级: 中级
最高车速: 80-100  100-120  80以下  120-140
排放标准: 国四
座位数: 41-50座  31-40座  25-55  21-30座  10-19  45-60  24-55  24-31  10-20座  暂缺  10-20座
车身长度: 10-11米  7-8米  7-8米  7-8米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: WP7.270E40
公告等级: 中级
最高车速: 80-100  100-120  80以下  120-140
排放标准: 国四
座位数: 41-50座  31-40座  25-55  21-30座  10-19  45-60  24-55  24-31  10-20座  暂缺  10-20座
车身长度: 10-11米  7-8米  7-8米  7-8米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC6L280-42
公告等级: 中级
最高车速: 80-100  100-120  80以下  120-140
排放标准: 国四
座位数: 41-50座  31-40座  25-55  21-30座  10-19  45-60  24-55  24-31  10-20座  暂缺  10-20座
车身长度: 10-11米  7-8米  7-8米  7-8米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC6A260-40
公告等级: 中级
最高车速: 80-100  100-120  80以下  120-140
排放标准: 国四
座位数: 41-50座  31-40座  25-55  21-30座  10-19  45-60  24-55  24-31  10-20座  暂缺  10-20座
车身长度: 10-11米  7-8米  7-8米  7-8米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: WP7.270E40
公告等级: 高一级
最高车速: 80-100  100-120  80以下  120-140
排放标准: 国四
座位数: 41-50座  31-40座  25-55  21-30座  10-19  45-60  24-55  24-31  10-20座  暂缺  10-20座
车身长度: 10-11米  7-8米  7-8米  7-8米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC6G270-30
公告等级: 高一级
最高车速: 80-100  100-120  80以下  120-140
排放标准: 国四
座位数: 41-50座  31-40座  25-55  21-30座  10-19  45-60  24-55  24-31  10-20座  暂缺  10-20座
车身长度: 10-11米  7-8米  7-8米  7-8米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC6L280-42
公告等级: 高一级
最高车速: 80-100  100-120  80以下  120-140
排放标准: 国四
座位数: 41-50座  31-40座  25-55  21-30座  10-19  45-60  24-55  24-31  10-20座  暂缺  10-20座
车身长度: 10-11米  7-8米  7-8米  7-8米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC6L260-42
公告等级: 暂缺
最高车速: 80-100  100-120  80以下  120-140
排放标准: 国四
座位数: 41-50座  31-40座  25-55  21-30座  10-19  45-60  24-55  24-31  10-20座  暂缺  10-20座
车身长度: 10-11米  7-8米  7-8米  7-8米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC6L260-42
公告等级: 高一级
最高车速: 80-100  100-120  80以下  120-140
排放标准: 国四
座位数: 41-50座  31-40座  25-55  21-30座  10-19  45-60  24-55  24-31  10-20座  暂缺  10-20座
车身长度: 10-11米  7-8米  7-8米  7-8米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC4D140-41
公告等级: 中级
最高车速: 80-100  100-120  80以下  120-140
排放标准: 国四
座位数: 21-30座  31-40座  25-55  10-19  45-60  24-55  24-31  10-20座  41-50座  暂缺  41-50座  10-20座
车身长度: 7-8米  10-11米  10-11米  8-9米  10-11米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC6A260-40
公告等级: 暂缺
最高车速: 80-100  100-120  80以下  120-140
排放标准: 国四
座位数: 31-40座  25-55  21-30座  10-19  45-60  24-55  24-31  10-20座  41-50座  暂缺  41-50座  10-20座
车身长度: 8-9米  7-8米  7-8米  10-11米  10-11米  7-8米  10-11米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: CA4DC2-10E4
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
车身长度: 5-6米  7-8米  7-8米  10-11米  9-10米  7-8米  7-8米  9-10米  9-10米  6-7米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: CA4DC2-10E4
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
车身长度: 5-6米  7-8米  7-8米  10-11米  9-10米  7-8米  7-8米  9-10米  9-10米  6-7米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC4FA130-40
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
车身长度: 5-6米  7-8米  7-8米  10-11米  9-10米  7-8米  7-8米  9-10米  9-10米  6-7米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC4E160-42
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC4FA130-40
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
厂商指导价: 暂无报价
正在加载更多内容