EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
客车
宇通客车
清除查询条件
为您找到: 157 个符合条件的产品
发动机: CA4DC2-12E4
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC4FA130-40
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC4FA130-40
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC4G200-40
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
车身长度: 9-10米  5-6米  7-8米  5-6米  5-6米  7-8米  10-11米  7-8米  7-8米  6-7米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC4G200-40
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
车身长度: 9-10米  5-6米  7-8米  5-6米  5-6米  7-8米  10-11米  7-8米  7-8米  6-7米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC4FA130-40
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
车身长度: 7-8米  5-6米  5-6米  5-6米  10-11米  9-10米  9-10米  9-10米  6-7米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC4FA130-40
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
车身长度: 7-8米  5-6米  5-6米  5-6米  10-11米  9-10米  9-10米  9-10米  6-7米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC4FA130-40
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
车身长度: 7-8米  5-6米  5-6米  5-6米  10-11米  9-10米  9-10米  9-10米  6-7米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: WP5.200E41
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
车身长度: 9-10米  5-6米  7-8米  5-6米  5-6米  7-8米  10-11米  7-8米  7-8米  6-7米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC6J200-42
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
车身长度: 9-10米  5-6米  7-8米  5-6米  5-6米  7-8米  10-11米  7-8米  7-8米  6-7米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC4G200-40
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
车身长度: 9-10米  5-6米  7-8米  5-6米  5-6米  7-8米  10-11米  7-8米  7-8米  6-7米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: WP5.200E41
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
车身长度: 9-10米  5-6米  7-8米  5-6米  5-6米  7-8米  10-11米  7-8米  7-8米  6-7米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC6J200-42
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
车身长度: 9-10米  5-6米  7-8米  5-6米  5-6米  7-8米  10-11米  7-8米  7-8米  6-7米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC4G200-40
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
车身长度: 5-6米  7-8米  7-8米  10-11米  9-10米  7-8米  7-8米  9-10米  9-10米  6-7米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: CA4DC2-12E4
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
车身长度: 5-6米  7-8米  7-8米  10-11米  9-10米  7-8米  7-8米  9-10米  9-10米  6-7米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: CA4DC2-12E4
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
车身长度: 5-6米  7-8米  7-8米  10-11米  9-10米  7-8米  7-8米  9-10米  9-10米  6-7米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC4FA115-40
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
车身长度: 5-6米  7-8米  7-8米  10-11米  9-10米  7-8米  7-8米  9-10米  9-10米  6-7米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC4FA115-40
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
车身长度: 5-6米  7-8米  7-8米  10-11米  9-10米  7-8米  7-8米  9-10米  9-10米  6-7米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC6J220-40
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
厂商指导价: 65 万元
发动机: 福田康明斯 ISF3.8S4R154
公告等级: 暂缺
最高车速: 柴油
排放标准: 国四
车身长度: 7-8米  5-6米  5-6米  5-6米  10-11米  9-10米  9-10米  9-10米  6-7米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
正在加载更多内容