EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
多功能商用车
微面
清除查询条件
为您找到: 107 个符合条件的产品
车厢容积: 暂缺
排放标准: 国五
档位数: 5
准乘人数: 暂缺
排量: 1.4
最大马力: 97
厂商指导价: 4.1999 万元
车厢容积: 暂缺
排放标准: 国五
档位数: 5
准乘人数: 暂缺
排量: 1.4
最大马力: 97
厂商指导价: 4.7999 万元
车厢容积: 暂缺
排放标准: 国五
档位数: 5
准乘人数: 暂缺
排量: 1.4
最大马力: 97
厂商指导价: 4.3999 万元
车厢容积: 暂缺
排放标准: 国六  国四
档位数: 5
准乘人数: 暂缺
排量: 1.2  1.4
最大马力: 110  102
厂商指导价: 4.665 万元
车厢容积: 暂缺
排放标准: 国四
档位数: 5
准乘人数: 7
排量: 1.3  1
最大马力: 86  94  61  82  80
厂商指导价: 4 万元
车厢容积: 暂缺
排放标准: 国四
档位数: 5
准乘人数: 暂缺
排量: 1.3  1
最大马力: 80  94  61  86  82
厂商指导价: 3 万元
车厢容积: 暂缺
排放标准: 国四
档位数: 5
准乘人数: 8
排量: 1.2  1.1  1
最大马力: 60  48  107
厂商指导价: 4 万元
车厢容积: 暂缺
排放标准: 国四
档位数: 5
准乘人数: 8
排量: 1.2  1.1  1
最大马力: 107  60  48
厂商指导价: 4 万元
车厢容积: 暂缺
排放标准: 国四
档位数: 5
准乘人数: 8
排量: 1  1.1  1.2
最大马力: 48  60  107
厂商指导价: 3 万元
车厢容积: 暂缺
排放标准: 国四
档位数: 5
准乘人数: 8
排量: 1  1.1  1.2
最大马力: 60  48  107
厂商指导价: 3 万元
车厢容积: 暂缺
排放标准: 暂缺  国四
档位数: 5
准乘人数: 7
排量: 1.485  1.5  1.206
最大马力: 107  82
厂商指导价: 4.48 万元
车厢容积: 暂缺
排放标准: 暂缺  国四
档位数: 5
准乘人数: 7
排量: 1.206  1.5  1.485
最大马力: 82  107
厂商指导价: 3.98 万元
车厢容积: 暂缺
排放标准: 暂缺  国四
档位数: 5
准乘人数: 5
排量: 1.206  1.5  1.485
最大马力: 82  107
厂商指导价: 4.18 万元
车厢容积: 暂缺
排放标准: 暂缺  国四
档位数: 5
准乘人数: 5
排量: 1.206  1.5  1.485
最大马力: 82  107
厂商指导价: 3.68 万元
车厢容积: 暂缺
排放标准: 暂缺  国四
档位数: 5
准乘人数: 7
排量: 1.206  1.5  1.485
最大马力: 82  107
厂商指导价: 4.46 万元
车厢容积: 暂缺
排放标准: 暂缺  国四
档位数: 5
准乘人数: 7
排量: 1.485  1.5  1.206
最大马力: 107  82
厂商指导价: 4.71 万元
车厢容积: 暂缺
排放标准: 国五  国四
档位数: 5
准乘人数: 7
排量: 1.206  1  1.2
最大马力: 82  60
厂商指导价: 3.23 万元
车厢容积: 暂缺
排放标准: 国五  国四
档位数: 5
准乘人数: 5
排量: 1.206  1  1.2
最大马力: 82  60
厂商指导价: 3.49 万元
车厢容积: 暂缺
排放标准: 国五
档位数: 5
准乘人数: 8
排量: 1.5
最大马力: 106  102
厂商指导价: 4.38 万元
车厢容积: 暂缺
排放标准: 国五
档位数: 5
准乘人数: 7
排量: 1.5
最大马力: 102  106
厂商指导价: 3.58 万元
正在加载更多内容