EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
车轮
轮毂
清除查询条件
为您找到: 117 个符合条件的产品
产品规格: 16X5.5K
重量: 9.2kg
最大承重: 1200
内偏距: 100.5
幅板厚度: 14.5
螺孔直径: 21毫米以下
厂商指导价: 暂无报价
产品规格: 16X6
重量: 10.5kg
最大承重: 1200
内偏距: 108
幅板厚度: 20
螺孔直径: 21毫米以下
厂商指导价: 暂无报价
产品规格: 22.5×13.00
重量: 25.2kg
最大承重: 5500
内偏距: -14
幅板厚度: 28
螺孔直径: 26-30毫米
厂商指导价: 暂无报价
产品规格: 22.5×9.00
重量: 23.4kg
最大承重: 4125
内偏距: 154
幅板厚度: 22
厂商指导价: 暂无报价
产品规格: 22.5×8.25
重量: 23.4kg
最大承重: 4125
内偏距: 153
幅板厚度: 23
厂商指导价: 暂无报价
产品规格: 22.5×8.25
重量: 22.7kg
最大承重: 3750
内偏距: 145.9
幅板厚度: 21.1
厂商指导价: 暂无报价
产品规格: 22.5×8.25
重量: 23.5kg
最大承重: 3650
内偏距: 144.5
幅板厚度: 21.5
厂商指导价: 暂无报价
产品规格: 22.5x14.00
重量: 30.2kg
最大承重: 5800
内偏距: 22
幅板厚度: 28.5
螺孔直径: 26-30毫米  30毫米以上
厂商指导价: 暂无报价
产品规格: 22.5x7.5
重量:
最大承重: 3450
内偏距: 138
幅板厚度: 23.5
螺孔直径: 30毫米以上  26-30毫米
厂商指导价: 暂无报价
产品规格: 22.5x9.00
重量: 23.2kg
最大承重: 4000
内偏距: 152
幅板厚度: 23.5
螺孔直径: 30毫米以上  26-30毫米
厂商指导价: 暂无报价
产品规格: 19.5x6.75
重量: 17kg
最大承重: 2750
内偏距: 125
幅板厚度: 22
螺孔直径: 26-30毫米
厂商指导价: 暂无报价
产品规格: 17.5x6.00
重量: 13kg
最大承重: 1750
内偏距: 115
幅板厚度: 20
螺孔直径: 30毫米以上
厂商指导价: 暂无报价
产品规格: 16x5.50
重量: 10kg
最大承重: 1285
内偏距: 101
幅板厚度: 15
螺孔直径: 30毫米以上
厂商指导价: 暂无报价
产品规格: 22.5X11.75
重量: 25.6kg
最大承重: 4500
内偏距:
幅板厚度: 24
螺孔直径: 26-30毫米
厂商指导价: 暂无报价
产品规格: 19.5X6.75
重量: 17.8kg
最大承重: 2750
内偏距: 125
幅板厚度: 22
螺孔直径: 21-26毫米
厂商指导价: 暂无报价
产品规格: 17.5X6.00
重量: 13.6kg
最大承重: 1750
内偏距: 115
幅板厚度: 20
螺孔直径: 30毫米以上
厂商指导价: 暂无报价
产品规格: 22.5*7.5
重量: 25.1kg
最大承重: 3550
内偏距: 138
幅板厚度: 24
螺孔直径: 30毫米以上
厂商指导价: 暂无报价
产品规格: 19.5X7.5
重量: 18.1kg
最大承重: 2994
内偏距: 134
幅板厚度: 22
螺孔直径: 21-26毫米
厂商指导价: 暂无报价
产品规格: 17.5X6.75
重量: 13.7kg
最大承重: 2499
内偏距: 120
幅板厚度: 21
螺孔直径: 26-30毫米
厂商指导价: 暂无报价
产品规格: 22.5x8.25
重量: 25.37kg
最大承重: 3650
内偏距: 143
幅板厚度:
厂商指导价: 暂无报价
正在加载更多内容