EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
重卡
载货车
清除查询条件
为您找到: 714 个符合条件的产品
最大马力: 280  350  420  390  370  460  320  500
排放标准: 国五  国四  国六
额定载重: 14370
货箱长度: 9650
货箱形式: 厢式
驱动形式: 6 X 2  8 X 4  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 460  350  270  320  385
排放标准: 国五  国四  国六
额定载重: 18085
货箱长度: 9600
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 460  350  270  320  385
排放标准: 国六  国五  国四
额定载重: 18070
货箱长度: 9470
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 260  270
排放标准: 国五  国六
额定载重: 14290
货箱长度: 9700
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 280
排放标准: 国五
额定载重: 9815
货箱长度: 9800
货箱形式: 厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 430  350  310
排放标准: 国六  国五
额定载重:
货箱长度: 9500
货箱形式: 厢式
驱动形式: 8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 230  245  185  200  240  270  300  310  160
排放标准: 国六  国五
额定载重:
货箱长度: 6800
货箱形式: 仓栅式
驱动形式: 4 X 2  6 X 2  8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 460  350  420  390  280  370  320  500
排放标准: 国六  国五  国四
额定载重: 12970
货箱长度: 9400
货箱形式: 厢式
驱动形式: 6 X 4  8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 460  350  420  390  280  370  320  500
排放标准: 国六  国五  国四
额定载重: 18670
货箱长度: 9400
货箱形式: 厢式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 260  320  240  280
排放标准: 国六  国五
额定载重: 15700
货箱长度: 9700
货箱形式: 厢式
驱动形式: 6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 460  350  420  390  280  370  320  500
排放标准: 国五  国四  国六
额定载重: 17660
货箱长度: 9500
货箱形式: 厢式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 430  310  450  390  350  290  380  320  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 17770
货箱长度: 9550
货箱形式: 厢式
驱动形式: 8 X 4  4 X 2  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 430  310  450  390  350  290  380  320  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 17770
货箱长度: 9550
货箱形式: 厢式
驱动形式: 8 X 4  4 X 2  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 350  310  450  390  290  380  320  430  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 8575
货箱长度: 9600
货箱形式: 厢式
驱动形式: 4 X 2  8 X 4  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 350  310  450  390  290  380  320  430  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 8575
货箱长度: 9600
货箱形式: 厢式
驱动形式: 4 X 2  8 X 4  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 430  310  450  390  350  290  380  320  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 12390
货箱长度: 9550
货箱形式: 厢式
驱动形式: 6 X 2  4 X 2  8 X 4  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 430  310  450  390  350  290  380  320  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 12390
货箱长度: 9550
货箱形式: 厢式
驱动形式: 6 X 2  4 X 2  8 X 4  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 280  360  320  245  210  230  270  290  255  310  350  375
排放标准: 国五  国四
额定载重: 19700
货箱长度: 9600
货箱形式: 厢式
驱动形式: 8 X 2  8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 26.42 万元
最大马力: 430  400  270  280  460  360
排放标准: 国五  京五  国六
额定载重: 17770
货箱长度: 9570
货箱形式: 畜禽式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 430  400  270  280  460  360
排放标准: 国五  京五  国六
额定载重: 17470
货箱长度: 9530
货箱形式: 翼展式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
正在加载更多内容