EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
零部件
发动机
清除查询条件
为您找到: 478 个符合条件的产品
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 11.81
最大马力: 430
最大扭矩: 2000
排放标准: 国六
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 10.5
最大马力: 430  460  400
最大扭矩: 2000
排放标准: 国六
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 10.5
最大马力: 400  460  430
最大扭矩: 1900
排放标准: 国六
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 10.5
最大马力: 460  400  430
最大扭矩: 2100
排放标准: 国六
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 12.54
最大马力: 580  510  550
最大扭矩: 2500
排放标准: 国六
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 12.54
最大马力: 550  510  580
最大扭矩: 2500
排放标准: 国六
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 12.54
最大马力: 460  430
最大扭矩: 2300
排放标准: 国六  京五
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 12.54
最大马力: 510  550  580
最大扭矩: 2400
排放标准: 国六
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 7.8
最大马力: 350
最大扭矩: 1400
排放标准: 国六
额定转速: 2100
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)  柴油
排量: 7.4  4.8  5.7  7.2
最大马力: 220  180
最大扭矩: 850
排放标准: 国六
额定转速: 2100
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
排量: 7.2  4.8  5.7  7.4
最大马力: 220  180
最大扭矩: 1000
排放标准: 国六
额定转速: 2300
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
排量: 5.7  4.8  7.2  7.4
最大马力: 220  180
最大扭矩: 850
排放标准: 国六
额定转速: 2500
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
排量: 4.8  5.7  7.2  7.4
最大马力: 180  220
最大扭矩: 750
排放标准: 国六
额定转速: 2300
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
排量: 12.5  11.05  11.65  8.57  7.7  6.6  12.53  5.13  12.56  12.52  8.6  11.04  11
最大马力: 480  370  420  310  280  290  390  330  260  350  320  460  550  510  500  400
最大扭矩: 2300
排放标准: 国六  国五  国四
额定转速: 1800
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
排量: 8.6  11.05  11.65  8.57  7.7  6.6  12.53  5.13  12.56  12.52  11.04  11  12.5
最大马力: 310  370  420  280  290  390  330  260  350  320  460  550  510  500  400  480
最大扭矩: 1400
排放标准: 国六  国五  国四
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
排量: 12.52  11.05  11.65  8.57  7.7  6.6  12.53  5.13  12.56  8.6  11.04  11  12.5
最大马力: 350  370  420  310  280  290  390  330  260  320  460  550  510  500  400  480
最大扭矩: 1800
排放标准: 国六  国五  国四
额定转速: 1800
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
排量: 11.05  11.65  8.57  7.7  6.6  12.53  5.13  12.56  12.52  8.6  11.04  11  12.5
最大马力: 400  370  420  310  280  290  390  330  260  350  320  460  550  510  500  480
最大扭矩: 1900
排放标准: 国六  国五  国四
额定转速: 1800
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 2.8  2.3
最大马力: 130  115
最大扭矩: 405
排放标准: 国六
额定转速: 3000
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 2.3  2.8
最大马力: 115  130
最大扭矩: 320
排放标准: 国六
额定转速: 3000
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 4.6
最大马力: 220
最大扭矩: 800
排放标准: 国六
额定转速: 2300
厂商指导价: 暂无报价
正在加载更多内容