EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
新能源汽车
公交客车
清除查询条件
为您找到: 133 个符合条件的产品
装备质量: 13550
最高车速: 80以下
车身长度: 12米以上
最高续航里程: 400公里以上
座位数: 31-40座
电动机型号: FTTB100
厂商指导价: 暂无报价
装备质量: 12250
最高车速: 80以下
车身长度: 12米以上
最高续航里程: 300-400公里
座位数: 31-40座
电动机型号: TZ400XSYTB31
厂商指导价: 暂无报价
装备质量: 12100  2100
最高车速: 80以下
车身长度: 11-12米
最高续航里程: 300-400公里  150公里以下
座位数: 41-50座  10座以下
电动机型号: TZ400XSKL280
厂商指导价: 暂无报价
装备质量: 18500
最高车速: 80以下
车身长度: 12米以上
最高续航里程: 暂缺
座位数: 41-50座
电动机型号: FTTB155
厂商指导价: 暂无报价
装备质量: 6150
最高车速: 80以下  暂缺
车身长度: 7-8米
最高续航里程: 暂缺  150-200公里
座位数: 10-20座
电动机型号: YTM280-CV6-H
厂商指导价: 暂无报价
装备质量: 2100  12100
最高车速: 80以下
车身长度: 5米以下
最高续航里程: 150公里以下  300-400公里
座位数: 10座以下  41-50座
电动机型号:
厂商指导价: 暂无报价
装备质量: 11300
最高车速: 80以下
车身长度: 12米以上
最高续航里程: 300-400公里
座位数: 41-50座
电动机型号: TZ405XSD23
厂商指导价: 暂无报价
装备质量: 10300
最高车速: 80以下
车身长度: 10-11米
最高续航里程: 300-400公里
座位数: 31-40座
电动机型号: TZ405XSD23
厂商指导价: 暂无报价
装备质量: 13000  5540  12200  12100
最高车速: 80以下
车身长度: 10-11米
最高续航里程: 暂缺  300-400公里  300-400公里  400公里以上  400公里以上
电动机型号: TZ450XSNL7
厂商指导价: 暂无报价
装备质量: 5540  12200  12100  13000
最高车速: 80以下
车身长度: 10-11米
最高续航里程: 400公里以上  300-400公里  300-400公里  暂缺
电动机型号: TZ450XSNL7
厂商指导价: 暂无报价
装备质量: 12100  5540  12200  13000
最高车速: 80以下
车身长度: 11-12米
最高续航里程: 400公里以上  300-400公里  300-400公里  暂缺
电动机型号: TZ450XSNL7
厂商指导价: 暂无报价
装备质量: 10100  5000  5200  7500  11030  12000  8200
最高车速: 100-120  80以下
车身长度: 10-11米
最高续航里程: 200-300公里  暂缺
座位数: 31-40座  21-30座  暂缺
电动机型号: WTEM60-40-2
厂商指导价: 暂无报价
装备质量: 11800
最高车速: 80以下
车身长度: 11-12米
最高续航里程: 暂缺
座位数: 31-40座
电动机型号: MD100F
厂商指导价: 暂无报价
装备质量: 10700  9200  7600  8500  10300  11700  10200  12200  11300  11600  12000  12500  12600
最高车速: 80以下
车身长度: 10-11米
最高续航里程: 暂缺  300-400公里
电动机型号: TZ370XS-LKM1101
厂商指导价: 暂无报价
装备质量: 10300  9200  7600  8500  11700  10200  12200  11300  10700  11600  12000  12500  12600
最高车速: 80以下
车身长度: 10-11米
最高续航里程: 暂缺  300-400公里
电动机型号: TZ405XSY02
厂商指导价: 暂无报价
装备质量: 10300  9200  7600  8500  11700  10200  12200  11300  10700  11600  12000  12500  12600
最高车速: 80以下
车身长度: 10-11米
最高续航里程: 暂缺  300-400公里
电动机型号: TZ405XSY02
厂商指导价: 暂无报价
装备质量: 10700  9200  7600  8500  10300  11700  10200  12200  11300  11600  12000  12500  12600
最高车速: 80以下
车身长度: 10-11米
最高续航里程: 暂缺  300-400公里
电动机型号: TZ405XSY02
厂商指导价: 暂无报价
装备质量: 10700  9200  7600  8500  10300  11700  10200  12200  11300  11600  12000  12500  12600
最高车速: 80以下
车身长度: 10-11米
最高续航里程: 暂缺  300-400公里
电动机型号: TZ405XSY02
厂商指导价: 暂无报价
装备质量: 8500  9200  7600  10300  11700  10200  12200  11300  10700  11600  12000  12500  12600
最高车速: 80以下
车身长度: 8-9米
最高续航里程: 暂缺  300-400公里
电动机型号: TZ405XSY01
厂商指导价: 暂无报价
装备质量: 7600  9200  8500  10300  11700  10200  12200  11300  10700  11600  12000  12500  12600
最高车速: 80以下
车身长度: 8-9米
最高续航里程: 暂缺  300-400公里
电动机型号: TZ405XSY01
厂商指导价: 暂无报价
加载更多