EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
新能源汽车
载货车
清除查询条件
为您找到: 70 个符合条件的产品
最高续航里程: 200-300公里
电动机型号: TZ370XS-LKM1101
额定载重: 8450
货箱长度: 7700
货箱形式: 翼展式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 400公里以上
电动机型号: FTTB060
额定载重: 1310
货箱长度: 4140
货箱形式: 厢式
驱动形式: 前置前驱
厂商指导价: 22.73 万元
电动机型号: TZ368XSD08
额定载重: 2925
货箱长度: 4510  4210
货箱形式: 厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 暂无报价
电动机型号: TZ260XSD20
额定载重: 1305
货箱长度: 4210  4510
货箱形式: 厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 300-400公里  200-300公里  400公里以上
电动机型号: TZ310XS-LKM0501
额定载重: 1305
货箱长度: 4210  4510
货箱形式: 厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 300-400公里  200-300公里  400公里以上
电动机型号: TZ310XS-LKM0501
额定载重: 1305
货箱长度: 4210  4510
货箱形式: 厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 300-400公里
电动机型号: TZ310XS-LKM0503
额定载重: 1300
货箱长度: 4200
货箱形式: 厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 300-400公里
电动机型号: TZ365XSB05
额定载重: 1330
货箱长度: 4165
货箱形式: 厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 24 万元
最高续航里程: 200-300公里  150-200公里
电动机型号: TZ249XSC7BY001
额定载重: 2125
货箱长度: 3025  3155  2700
货箱形式: 厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 150-200公里  200-300公里  200-300公里
电动机型号: TZ249XSC7BY001
额定载重: 1370
货箱长度: 2700  3155  3025
货箱形式: 厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 200-300公里  150-200公里
电动机型号: TZ249XSC7BY001
额定载重: 2150
货箱长度: 3155  2700  3025
货箱形式: 厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 暂缺  200-300公里  300-400公里  300-400公里
电动机型号: TZ300XSC5BY001
额定载重: 1320
货箱长度: 4170  5690
货箱形式: 厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 300-400公里  200-300公里  暂缺
电动机型号: TZ370XS-LKM1305
额定载重: 10365
货箱长度: 5690  4170
货箱形式: 厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 300-400公里  200-300公里  暂缺
电动机型号: TZ300XSC5BY001
额定载重: 1495
货箱长度: 4170  5690
货箱形式: 厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 23.88 万元
最高续航里程: 300-400公里
电动机型号: BYD-2912TZ-XY-A
额定载重: 3290
货箱长度: 3995  4030
货箱形式: 栏板式  厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 300-400公里
电动机型号: BYD-2912TZ-XY-A
额定载重: 3260
货箱长度: 4030  3995
货箱形式: 厢式  栏板式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 200-300公里  300-400公里
电动机型号: BYD-3425TZ-XS-A
额定载重: 9420
货箱长度: 5065  4945
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 300-400公里  200-300公里
电动机型号: TZ270XSD
额定载重: 7620
货箱长度: 4945  5065
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 300-400公里  200-300公里
电动机型号: BYD-2912TZ-XY-A
额定载重: 4500
货箱长度: 6120  5600  5500  4000
货箱形式: 厢式  栏板式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 300-400公里  200-300公里
电动机型号: BYD-2912TZ-XY-A
额定载重: 6305
货箱长度: 4000  5600  5500  6120
货箱形式: 栏板式  厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 暂无报价
加载更多