EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
新能源汽车
载货车
福田欧马可
清除查询条件
品牌:
价格:
万元
最大马力:
马力
最高续航里程:
货箱长度:
毫米
最大总质量:
千克
驱动形式:
座位排数:
前进档位:
货箱形式:
为您找到: 3 个符合条件的产品
最高续航里程: 400公里以上
电动机型号: FTTB060
额定载重: 1310
货箱长度: 4140
货箱形式: 厢式
驱动形式: 前置前驱
厂商指导价: 22.73 万元
最高续航里程: 200-300公里
电动机型号: FTTB060
额定载重: 1265
货箱长度: 4165
货箱形式: 厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 32.48 万元
最高续航里程: 200-300公里
电动机型号: FTTB060
额定载重: 1265
货箱长度: 4165
货箱形式: 厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 暂无报价