EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
新能源汽车
载货车
江淮帅铃
清除查询条件
品牌:
价格:
万元
最大马力:
马力
最高续航里程:
货箱长度:
毫米
最大总质量:
千克
驱动形式:
座位排数:
前进档位:
货箱形式:
为您找到: 10 个符合条件的产品
最高续航里程: 200-300公里
电动机型号:
额定载重: 1215
货箱长度: 4125
货箱形式: 厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 200-300公里  150-200公里
电动机型号:
额定载重: 875
货箱长度: 3110  4120  4125  3100
货箱形式: 厢式  纯底盘  栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 150-200公里  200-300公里  200-300公里
电动机型号:
额定载重: 995
货箱长度: 3100  4120  4125  3110
货箱形式: 栏板式  厢式  纯底盘
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 200-300公里  150-200公里
电动机型号:
额定载重: 915
货箱长度: 4125  4120  3100  3110
货箱形式: 厢式  纯底盘  栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 150-200公里  200-300公里  200-300公里
电动机型号:
额定载重: 8750
货箱长度: 4120  4125  3100  3110
货箱形式: 纯底盘  厢式  栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 150-200公里  200-300公里  200-300公里
电动机型号:
额定载重: 875
货箱长度: 4120  4125  3100  3110
货箱形式: 纯底盘  厢式  栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 150-200公里  200-300公里  200-300公里
电动机型号:
额定载重: 875
货箱长度: 4120  4125  3100  3110
货箱形式: 纯底盘  厢式  栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 200-300公里  150-200公里
电动机型号:
额定载重: 2655
货箱长度: 4120  4125  3100  3110
货箱形式: 厢式  纯底盘  栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 200-300公里  150-200公里
电动机型号:
额定载重: 2570
货箱长度: 4120  4125  3100  3110
货箱形式: 厢式  纯底盘  栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 150-200公里  200-300公里  200-300公里
电动机型号: 磷酸铁锂电池
额定载重: 2655
货箱长度: 4120  4125  3100  3110
货箱形式: 厢式  纯底盘  栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价