EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
新能源汽车
牵引车
清除查询条件
为您找到: 8 个符合条件的产品
最大马力: 476  354
最高续航里程: 200-300公里  暂缺
电动机型号: TZ488XSPE352WH
额定功率:
牵引总质量: 36600
驱动形式: 6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 354  476
最高续航里程: 暂缺  200-300公里
电动机型号: TZ460XSJ01
额定功率:
牵引总质量: 38355
驱动形式: 6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 204  160  245
电动机型号: BYD-2912TZ-XY-A
额定功率: 110
牵引总质量: 39000
驱动形式: 6 X 4  4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 245  160  204
最高续航里程: 150-200公里  200-300公里  150公里以下
电动机型号: BYD-3425TZ-XS-A
额定功率: 150
牵引总质量: 33500
驱动形式: 4 X 2  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 245  160  204
最高续航里程: 150-200公里  200-300公里  150公里以下
电动机型号: BYD-3425TZ-XS-A
额定功率: 150
牵引总质量: 31500
驱动形式: 4 X 2  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 476
最高续航里程: 150公里以下
电动机型号: TZ368XS-YBM101
额定功率: 250
牵引总质量: 39205
驱动形式: 6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 476
最高续航里程: 150公里以下
电动机型号: TZ368XS-YBM101
额定功率: 250
牵引总质量: 39270
驱动形式: 6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 160  245  204
电动机型号: BYD-3425TZ-XS-A
额定功率: 125
牵引总质量: 31500
驱动形式: 4 X 2  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价