EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
为您找到: 3495 个符合条件的产品
变速箱: 陕齿C12JSDQXL240TA
最大马力: 440  500  420  370  460  560  550
排放标准: 国六  国五  国四
发动机: 潍柴WP13NG460E61
牵引总质量: 39605
驱动形式: 6 X 4  6 X 2R  4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
变速箱: 一汽CA12TAX210M3
最大马力: 440  500  420  370  460  560  550
排放标准: 国六  国五  国四
发动机: 锡柴CA6SM3-44E6N
牵引总质量: 39605
驱动形式: 6 X 4  6 X 2R  4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
变速箱: 一汽CA12TAX210M
最大马力: 440  460  350  500  370  390  420  550  430  380  560
排放标准: 国六  国四  国五  京五
发动机: 锡柴CA6SM3-44E6N
牵引总质量: 40000
驱动形式: 6 X 4  6 X 2  4 X 2  6 X 2R  暂缺
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)  柴油
最大马力: 440  370  350  390  310  460  420  375  500  430
排放标准: 国六  国四  国五
额定载重: 15370
货箱长度: 5600
驱动形式: 8 X 4  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)  柴油
最大马力: 440  370  350  390  310  460  420  375  500  430
排放标准: 国六  国四  国五
额定载重: 12370
货箱长度: 5600
驱动形式: 6 X 4  8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
变速箱: 一汽CA12TAX210M3
最大马力: 460  500  420  370  560  550  440
排放标准: 国五  国四  国六
发动机: 锡柴CA6DM2-46E52
牵引总质量: 34805
驱动形式: 4 X 2  6 X 4  6 X 2R
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
最大马力: 375  310  290  300
排放标准: 国五  国四
额定载重:
货箱长度: 5600
驱动形式: 8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
变速箱: 一汽CA12TAX210M
最大马力: 460  350  500  370  390  420  550  430  380  560  440
排放标准: 国五  国四  京五  国六
发动机: 锡柴CA6DM2-46E52
牵引总质量: 40000
驱动形式: 6 X 4  6 X 2  4 X 2  6 X 2R  暂缺
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 460  350  420  390  280  370  320  500
排放标准: 国六  国五  国四
额定载重: 12970
货箱长度: 9400
货箱形式: 厢式
驱动形式: 6 X 4  8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 460  350  420  390  280  370  320  500
排放标准: 国六  国五  国四
额定载重: 18670
货箱长度: 9400
货箱形式: 厢式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 260  320  240  280
排放标准: 国六  国五
额定载重: 15700
货箱长度: 9700
货箱形式: 厢式
驱动形式: 6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
变速箱: 法士特12JSD220TA
最大马力: 420  350  220  290  330  390  310
排放标准: 国五  国四
发动机: 锡柴CA6DM2-42E51
牵引总质量: 40000
驱动形式: 6 X 4  暂缺  4 X 2  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
变速箱: 一汽CA10TAX160A3
最大马力: 290  330  350  336  460
排放标准: 国五  国四  国六
发动机: 锡柴CA6DL1-29E5
牵引总质量: 31775
驱动形式: 4 X 2  暂缺  6 X 2  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
变速箱: 一汽解放CA12TAX210M3
最大马力: 460  330  350  336  290
排放标准: 国六  国四  国五
发动机: 锡柴CA6DM2-46E65
牵引总质量: 40000
驱动形式: 6 X 4  暂缺  6 X 2  4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
变速箱: 一汽CA12TAX210M
最大马力: 420  460  350  500  370  390  550  430  380  560  440
排放标准: 国五  国四  京五  国六
发动机: 锡柴CA6DM2-42E52
牵引总质量: 40000
驱动形式: 6 X 4  6 X 2  4 X 2  6 X 2R  暂缺
厂商指导价: 暂无报价
变速箱: 一汽CA12TAX260M
最大马力: 560  460  350  500  370  390  420  550  430  380  440
排放标准: 国六  国四  国五  京五
发动机: 锡柴CA6DM3-56E6
牵引总质量: 40000
驱动形式: 6 X 4  6 X 2  4 X 2  6 X 2R  暂缺
厂商指导价: 暂无报价
变速箱: 一汽CA12TAX260A3
最大马力: 550  500  420  370  460  560  440
排放标准: 国五  国四  国六
发动机: 锡柴CA6DM3-55E51
牵引总质量: 37305
驱动形式: 6 X 2R  6 X 4  4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
变速箱: 采埃孚ZF-TraXon
最大马力: 560  550
排放标准: 国六  国五
发动机: 锡柴CA6DM3-56E6
牵引总质量: 35000
驱动形式: 4 X 2  6 X 2R  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
最大马力: 220
排放标准: 国五
额定载重: 15385
货箱长度: 5000
驱动形式: 6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
最大马力: 400  375  430  460
排放标准: 国六  国五
额定载重: 15370
货箱长度: 5600
驱动形式: 8 X 4  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
加载更多