EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
重卡
载货车
上汽红岩
清除查询条件
为您找到: 98 个符合条件的产品
最大马力: 430  310  450  390  350  290  380  320  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 17770
货箱长度: 9550
货箱形式: 厢式
驱动形式: 8 X 4  4 X 2  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 430  310  450  390  350  290  380  320  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 17770
货箱长度: 9550
货箱形式: 厢式
驱动形式: 8 X 4  4 X 2  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 350  310  450  390  290  380  320  430  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 8575
货箱长度: 9600
货箱形式: 厢式
驱动形式: 4 X 2  8 X 4  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 350  310  450  390  290  380  320  430  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 8575
货箱长度: 9600
货箱形式: 厢式
驱动形式: 4 X 2  8 X 4  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 430  310  450  390  350  290  380  320  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 12390
货箱长度: 9550
货箱形式: 厢式
驱动形式: 6 X 2  4 X 2  8 X 4  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 430  310  450  390  350  290  380  320  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 12390
货箱长度: 9550
货箱形式: 厢式
驱动形式: 6 X 2  4 X 2  8 X 4  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 280  310  450  390  350  290  380  320  430  260
排放标准: 国五  国四
额定载重: 8170
货箱长度:
货箱形式: 拉板式
驱动形式: 4 X 2  8 X 4  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 260  310  450  390  350  290  380  320  430  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 8170
货箱长度:
货箱形式: 拉板式
驱动形式: 4 X 2  8 X 4  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 320  310  450  390  350  290  380  430  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 7830
货箱长度:
货箱形式: 拉板式
驱动形式: 4 X 2  8 X 4  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 290  310  450  390  350  380  320  430  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 7830
货箱长度:
货箱形式: 拉板式
驱动形式: 4 X 2  8 X 4  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 450  310  390  350  290  380  320  430  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 18770
货箱长度: 9600
货箱形式: 翼展式
驱动形式: 8 X 4  4 X 2  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 430  310  450  390  350  290  380  320  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 18770
货箱长度: 9600
货箱形式: 翼展式
驱动形式: 8 X 4  4 X 2  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 350  310  450  390  290  380  320  430  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 18770
货箱长度: 9550
货箱形式: 畜禽式
驱动形式: 8 X 4  4 X 2  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 430  310  450  390  350  290  380  320  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 15960
货箱长度: 9550
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 4  4 X 2  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 350  310  450  390  290  380  320  430  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 15960
货箱长度: 9550
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 4  4 X 2  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 350  310  450  390  290  380  320  430  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 17590
货箱长度: 9550
货箱形式: 畜禽式
驱动形式: 8 X 4  4 X 2  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 450  310  390  350  290  380  320  430  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 18770
货箱长度: 9550
货箱形式: 仓栅式
驱动形式: 8 X 4  4 X 2  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 350  310  450  390  290  380  320  430  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 19070
货箱长度: 9550
货箱形式: 仓栅式
驱动形式: 8 X 4  4 X 2  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 430  310  450  390  350  290  380  320  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 18770
货箱长度: 9550
货箱形式: 仓栅式
驱动形式: 8 X 4  4 X 2  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 350  310  450  390  290  380  320  430  260  280
排放标准: 国五  国四
额定载重: 19070
货箱长度: 9550
货箱形式: 仓栅式
驱动形式: 8 X 4  4 X 2  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
加载更多