EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
重卡
载货车
一汽解放
清除查询条件
为您找到: 84 个符合条件的产品
最大马力: 500  350  420  390  280  370  460  320
排放标准: 国五  国四  国六
额定载重: 17575
货箱长度: 9500
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 35.6 万元
最大马力: 460  350  420  390  280  370  320  500
排放标准: 国五  国四  国六
额定载重: 16250
货箱长度: 9280
货箱形式: 仓栅式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 500  350  420  390  280  370  460  320
排放标准: 国五  国四  国六
额定载重: 16250
货箱长度: 9280
货箱形式: 仓栅式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 460  350  420  390  280  370  320  500
排放标准: 国五  国四  国六
额定载重: 17575
货箱长度: 9500
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 35.6 万元
最大马力: 500  350  420  390  280  370  460  320
排放标准: 国五  国四  国六
额定载重: 18275
货箱长度: 9500
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 34.6 万元
最大马力: 500  350  420  390  280  370  460  320
排放标准: 国五  国四  国六
额定载重: 17020
货箱长度: 9280
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 460  350  420  390  280  370  320  500
排放标准: 国五  国四  国六
额定载重: 18275
货箱长度: 9500
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 34.6 万元
最大马力: 460  350  420  390  280  370  320  500
排放标准: 国五  国四  国六
额定载重: 17020
货箱长度: 9280
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 420  350  390  280  370  460  320  500
排放标准: 国五  国四  国六
额定载重: 17755
货箱长度: 9500
货箱形式: 厢式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 35.2 万元
最大马力: 420  350  390  280  370  460  320  500
排放标准: 国五  国四  国六
额定载重: 17690
货箱长度: 9400
货箱形式: 厢式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 420  350  390  280  370  460  320  500
排放标准: 国五  国四  国六
额定载重: 17690
货箱长度: 9300
货箱形式: 厢式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 420  350  390  280  370  460  320  500
排放标准: 国五  国四  国六
额定载重: 17755
货箱长度: 9500
货箱形式: 厢式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 35.2 万元
最大马力: 420  350  390  280  370  460  320  500
排放标准: 国五  国四  国六
额定载重: 17690
货箱长度: 9400
货箱形式: 厢式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 420  350  390  280  370  460  320  500
排放标准: 国五  国四  国六
额定载重: 17690
货箱长度: 9300
货箱形式: 厢式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 420  350  390  280  370  460  320  500
排放标准: 国五  国四  国六
额定载重: 17845
货箱长度: 9400
货箱形式: 仓栅式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 420  350  390  280  370  460  320  500
排放标准: 国五  国四  国六
额定载重: 17910
货箱长度: 9500
货箱形式: 仓栅式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 420  350  390  280  370  460  320  500
排放标准: 国五  国四  国六
额定载重: 18535
货箱长度: 9400
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 420  350  390  280  370  460  320  500
排放标准: 国五  国四  国六
额定载重: 18535
货箱长度: 9300
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 420  350  390  280  370  460  320  500
排放标准: 国五  国四  国六
额定载重: 18600
货箱长度: 9500
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 460  350  420  390  280  370  320  500
排放标准: 国五  国四  国六
额定载重: 18535
货箱长度: 9300
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
加载更多