EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
重卡
载货车
东风柳汽
清除查询条件
为您找到: 44 个符合条件的产品
最大马力: 270
排放标准: 国六
额定载重: 14290
货箱长度: 7800
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 350  270  320  460  385
排放标准: 国五  国四
额定载重: 17530
货箱长度: 9600
货箱形式: 仓栅式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 31.9 万元
最大马力: 350  270  320  460  385
排放标准: 国五  国四
额定载重: 17595
货箱长度: 9600
货箱形式: 仓栅式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 31.6 万元
最大马力: 385  350  270  320  460
排放标准: 国五  国四
额定载重: 17530
货箱长度: 9600
货箱形式: 仓栅式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 31.8 万元
最大马力: 460  350  270  320  385
排放标准: 国五  国四
额定载重:
货箱长度:
货箱形式: 纯底盘
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 240  375  350  320  300  292  280  220  315  385  245  270  310
排放标准: 国四
额定载重: 14785
货箱长度: 9600
货箱形式: 厢式
驱动形式: 6 X 2  8 X 4
厂商指导价: 23 万元
最大马力: 375  240  350  320  300  292  280  220  315  385  245  270  310
排放标准: 国四
额定载重: 19310
货箱长度: 9600
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 36 万元
最大马力: 350  240  375  320  300  292  280  220  315  385  245  270  310
排放标准: 国四
额定载重: 19310
货箱长度: 9600
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 33 万元
最大马力: 350  240  375  320  300  292  280  220  315  385  245  270  310
排放标准: 国四
额定载重: 19310
货箱长度: 9600
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 33 万元
最大马力: 320  240  375  350  300  292  280  220  315  385  245  270  310
排放标准: 国四
额定载重: 19630
货箱长度: 9600
货箱形式: 仓栅式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 31 万元
最大马力: 300  240  375  350  320  292  280  220  315  385  245  270  310
排放标准: 国四
额定载重: 19630
货箱长度: 9600
货箱形式: 仓栅式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 30 万元
最大马力: 292  240  375  350  320  300  280  220  315  385  245  270  310
排放标准: 国四
额定载重: 19630
货箱长度: 9600
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 30 万元
最大马力: 280  240  375  350  320  300  292  220  315  385  245  270  310
排放标准: 国四
额定载重: 11990
货箱长度: 9600
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 30 万元
最大马力: 220  240  375  350  320  300  292  280  315  385  245  270  310
排放标准: 国四
额定载重: 9880
货箱长度: 9600
货箱形式: 纯底盘
驱动形式: 6 X 2  8 X 4
厂商指导价: 20 万元
最大马力: 320  240  375  350  300  292  280  220  315  385  245  270  310
排放标准: 国四
额定载重: 18000
货箱长度: 9600
货箱形式: 仓栅式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 30 万元
最大马力: 315  240  375  350  320  300  292  280  220  385  245  270  310
排放标准: 国四
额定载重: 19235
货箱长度: 9600
货箱形式: 厢式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 30 万元
最大马力: 385  240  375  350  320  300  292  280  220  315  245  270  310
排放标准: 国四
额定载重: 17620
货箱长度: 9600
货箱形式: 仓栅式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 36 万元
最大马力: 245  240  375  350  320  300  292  280  220  315  385  270  310
排放标准: 国四
额定载重: 9990
货箱长度: 9600
货箱形式: 厢式
驱动形式: 6 X 2  8 X 4
厂商指导价: 26 万元
最大马力: 280  240  375  350  320  300  292  220  315  385  245  270  310
排放标准: 国四
额定载重: 15365
货箱长度: 8200
货箱形式: 厢式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 29 万元
最大马力: 385  240  375  350  320  300  292  280  220  315  245  270  310
排放标准: 国四
额定载重: 18910
货箱长度: 9400
货箱形式: 厢式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 35 万元
加载更多