EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
零部件
缓速器
法士特
清除查询条件
为您找到: 4 个符合条件的产品
最大制动效能: >2400
总质量: 53
定子质量:
转子质量:
转动惯量:
厂商指导价: 暂无报价
最大制动效能: >2400
总质量: 70
定子质量:
转子质量:
转动惯量:
厂商指导价: 暂无报价
最大制动效能: 1801~2400
总质量: 65
定子质量:
转子质量:
转动惯量:
厂商指导价: 暂无报价
最大制动效能: >2400
总质量: 100
定子质量:
转子质量:
转动惯量:
厂商指导价: 暂无报价