EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
零部件
发动机
玉柴
清除查询条件
为您找到: 91 个符合条件的产品
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 6.9
最大马力: 260  190
最大扭矩: 1000
排放标准: 国六
额定转速: 2300
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 6.9
最大马力: 190  260
最大扭矩: 750
排放标准: 国六
额定转速: 2300
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 12.9
最大马力: 460  430
最大扭矩: 2100
排放标准: 国六
额定转速: 1700
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 12.9
最大马力: 430  460
最大扭矩: 2100
排放标准: 国六
额定转速: 1700
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 15.26
最大马力: 520  550
最大扭矩: 2500
排放标准: 国六
额定转速: 1700
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 15.26
最大马力: 550  520
最大扭矩: 2600
排放标准: 国六
额定转速: 1700
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 2.982  3.767
最大马力: 115  150  140  130  100
最大扭矩: 300
排放标准: 国五
额定转速: 3200
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 2.982  3.767
最大马力: 100  150  140  130  115
最大扭矩: 270
排放标准: 国五
额定转速: 3200
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
排量: 10.338
最大马力: 400  300  280  340  375
最大扭矩: 1900
排放标准: 国五
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
排量: 10.338
最大马力: 375  300  280  340  400
最大扭矩: 1700
排放标准: 国五
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
排量: 10.338
最大马力: 340  300  280  375  400
最大扭矩: 1500
排放标准: 国五
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 2.982
最大马力: 90  115  100
最大扭矩: 240
排放标准: 国五
额定转速: 3200
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 2.982
最大马力: 100  115  90
最大扭矩: 290
排放标准: 国五
额定转速: 3200
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 2.982
最大马力: 115  100  90
最大扭矩: 300
排放标准: 国五
额定转速: 3200
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 4.214
最大马力: 120  140
最大扭矩: 380
排放标准: 国五
额定转速: 2800
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 4.214
最大马力: 140  120
最大扭矩: 420
排放标准: 国五
额定转速: 2800
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 4
最大马力: 140  170  160
最大扭矩: 500
排放标准: 国五
额定转速: 2500
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 4
最大马力: 160  170  140
最大扭矩: 580
排放标准: 国五
额定转速: 2500
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 4
最大马力: 170  160  140
最大扭矩: 600
排放标准: 国五
额定转速: 2500
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 5.2
最大马力: 180  190
最大扭矩: 660
排放标准: 国五
额定转速: 2300
厂商指导价: 暂无报价
加载更多