EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
零部件
发动机
大柴
清除查询条件
为您找到: 16 个符合条件的产品
燃料种类: 柴油
排量: 7.146
最大马力: 240  320  280  260
最大扭矩: 1000
排放标准: 国五
额定转速: 2300
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 7.146
最大马力: 260  320  280  240
最大扭矩: 1050
排放标准: 国五
额定转速: 2300
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 5.7
最大马力: 220  180  240
最大扭矩: 850
排放标准: 国五
额定转速: 2500
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 5.7
最大马力: 240  180  220
最大扭矩: 900
排放标准: 国五
额定转速: 2500
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 5.7
最大马力: 180  240  220
最大扭矩: 850
排放标准: 国五
额定转速: 2500
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 7.146
最大马力: 280  320  260  240
最大扭矩: 1100
排放标准: 国五
额定转速: 2300
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 7.146
最大马力: 280  320  260  240
最大扭矩: 1100
排放标准: 国五
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 3.8
最大马力: 140  180
最大扭矩: 550
排放标准: 国五
额定转速: 2500
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 4.76
最大马力: 180  220
最大扭矩: 720
排放标准: 国五
额定转速: 2300
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 3.8
最大马力: 180  140
最大扭矩: 650
排放标准: 国五
额定转速: 2500
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 4.76
最大马力: 220  180
最大扭矩: 820
排放标准: 国五
额定转速: 2300
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 7.146
最大马力: 320  280  260  240
最大扭矩: 1200
排放标准: 国五
额定转速: 2300
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 暂缺
排量:
最大马力: 180
最大扭矩: 660
排放标准: 国四
额定转速:
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 2.999
最大马力: 130  110
最大扭矩: 320
排放标准: 国四
额定转速: 3200
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 2.999
最大马力: 110  130
最大扭矩: 260
排放标准: 国四
额定转速: 3200
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 暂缺
排量: 3.168
最大马力: 108
最大扭矩: 320
排放标准: 国四
额定转速:
厂商指导价: 暂无报价