EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
零部件
变速箱
采埃孚
清除查询条件
为您找到: 21 个符合条件的产品
换挡方式: 手动/MT
额定转速:
匹配范围:
前进档位: 16档
最大扭矩: 2300
倒档档位数: 2
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手自一体/AMT
额定转速:
匹配范围:
前进档位: 16档
最大扭矩: 3400
倒档档位数: 16
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手自一体/AMT
额定转速:
匹配范围:
前进档位: 16档
最大扭矩: 3200
倒档档位数: 16
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手动/MT
额定转速:
匹配范围: 中重卡
前进档位:
最大扭矩:
倒档档位数:
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手动/MT
额定转速:
匹配范围:
前进档位:
最大扭矩:
倒档档位数:
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手动/MT
额定转速:
匹配范围:
前进档位:
最大扭矩:
倒档档位数:
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手动/MT
额定转速:
匹配范围:
前进档位:
最大扭矩:
倒档档位数:
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式:
额定转速:
匹配范围:
前进档位:
最大扭矩:
倒档档位数:
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式:
额定转速:
匹配范围:
前进档位:
最大扭矩:
倒档档位数:
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式:
额定转速:
匹配范围:
前进档位:
最大扭矩:
倒档档位数:
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式:
额定转速:
匹配范围:
前进档位:
最大扭矩:
倒档档位数:
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式:
额定转速:
匹配范围:
前进档位:
最大扭矩:
倒档档位数:
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式:
额定转速:
匹配范围:
前进档位:
最大扭矩:
倒档档位数:
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式:
额定转速:
匹配范围:
前进档位:
最大扭矩:
倒档档位数:
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式:
额定转速:
匹配范围:
前进档位:
最大扭矩:
倒档档位数:
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式:
额定转速:
匹配范围:
前进档位:
最大扭矩:
倒档档位数:
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式:
额定转速:
匹配范围:
前进档位:
最大扭矩:
倒档档位数:
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式:
额定转速:
匹配范围:
前进档位:
最大扭矩:
倒档档位数:
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式:
额定转速:
匹配范围:
前进档位:
最大扭矩:
倒档档位数:
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式:
额定转速:
匹配范围:
前进档位:
最大扭矩:
倒档档位数:
厂商指导价: 暂无报价
加载更多