EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
零部件
车桥车轴
义和车桥
清除查询条件
为您找到: 18 个符合条件的产品
车桥型号:
车桥型式: 转向桥
额定轴荷: 5500
传动速比:
车轮螺栓: Φ275~335
自重:
厂商指导价: 暂无报价
车桥型号: 轻卡系 1058A12
车桥型式: 驱动桥
额定轴荷:
传动速比: 5.857
车轮螺栓:
自重:
厂商指导价: 暂无报价
车桥型号: 轻卡系 1048A14
车桥型式: 驱动桥
额定轴荷:
传动速比: 5.833
车轮螺栓:
自重:
厂商指导价: 暂无报价
车桥型号: 义和 1059后桥
车桥型式: 驱动桥
额定轴荷: 3500
传动速比: 5.571
车轮螺栓:
自重:
厂商指导价: 暂无报价
车桥型号: 义和 136商用后车桥
车桥型式: 驱动桥
额定轴荷: 2500
传动速比: 5.833
车轮螺栓:
自重:
厂商指导价: 暂无报价
车桥型号: 义和 YH130763-06
车桥型式: 转向桥
额定轴荷: 3000
传动速比:
车轮螺栓:
自重:
厂商指导价: 暂无报价
车桥型号: 义和 YH111083-01
车桥型式: 转向桥
额定轴荷: 4200
传动速比:
车轮螺栓:
自重:
厂商指导价: 暂无报价
车桥型号: 义和 110333-05
车桥型式: 转向桥
额定轴荷: 2000
传动速比:
车轮螺栓:
自重:
厂商指导价: 暂无报价
车桥型号: 义和 YH110433-36
车桥型式: 转向桥
额定轴荷: 2400
传动速比:
车轮螺栓:
自重:
厂商指导价: 暂无报价
车桥型号: 义和 BP1065
车桥型式: 转向桥
额定轴荷: 2400
传动速比:
车轮螺栓:
自重:
厂商指导价: 暂无报价
车桥型号: 义和 YH3100CE
车桥型式: 转向桥
额定轴荷: 3600
传动速比:
车轮螺栓:
自重:
厂商指导价: 暂无报价
车桥型号: 义和 YH11049-69
车桥型式: 转向桥
额定轴荷: 2400
传动速比:
车轮螺栓:
自重:
厂商指导价: 暂无报价
车桥型号: 义和 YH112293
车桥型式: 转向桥
额定轴荷: 5000
传动速比:
车轮螺栓:
自重:
厂商指导价: 暂无报价
车桥型号: 义和 YH13116-06
车桥型式: 转向桥
额定轴荷: 6500
传动速比:
车轮螺栓:
自重:
厂商指导价: 暂无报价
车桥型号: 义和 YH121840
车桥型式: 挂车桥
额定轴荷: 12000
传动速比:
车轮螺栓: 22
自重:
厂商指导价: 暂无报价
车桥型号: 义和 YH131850
车桥型式: 挂车桥
额定轴荷: 13000
传动速比:
车轮螺栓: 22
自重:
厂商指导价: 暂无报价
车桥型号: 义和 YH151850
车桥型式: 挂车桥
额定轴荷: 15000
传动速比:
车轮螺栓: 22
自重:
厂商指导价: 暂无报价
车桥型号: 义和 YH161840
车桥型式: 挂车桥
额定轴荷: 16000
传动速比:
车轮螺栓: 22
自重:
厂商指导价: 暂无报价