EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
专用车
爆破器材运输车
清除查询条件
为您找到: 14 个符合条件的产品
驱动形式: 4 X 2
货箱尺寸: 3100×1820×1800
装运介质: 黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,硝胺炸药
最大马力: 109
额定质量: 1455
底盘车系: 江铃
厂商指导价: 暂无报价
驱动形式: 4 X 2
货箱尺寸: 6100×2360×1950
装运介质:
最大马力: 210
额定质量: 9995
底盘车系:
厂商指导价: 暂无报价
驱动形式: 4 X 2
货箱尺寸:
装运介质:
最大马力: 165  116  185
额定质量:
底盘车系: 江淮 帅铃
厂商指导价: 暂无报价
驱动形式: 4 X 2
货箱尺寸:
装运介质:
最大马力: 185  116  165
额定质量:
底盘车系: 江淮 帅铃
厂商指导价: 暂无报价
驱动形式: 4 X 2
货箱尺寸:
装运介质:
最大马力: 116  185  165
额定质量:
底盘车系: 江淮 帅铃III
厂商指导价: 暂无报价
驱动形式: 4 X 2
货箱尺寸:
装运介质:
最大马力: 116  185  165
额定质量:
底盘车系: 江淮 帅铃II
厂商指导价: 暂无报价
驱动形式: 4 X 2
货箱尺寸: 4220×1810×1710
装运介质:
最大马力: 109
额定质量: 2920
底盘车系: 江铃 凯运
厂商指导价: 12 万元
驱动形式: 4 X 2
货箱尺寸: 3070×1810×1710
装运介质:
最大马力: 109
额定质量: 1455
底盘车系: 江铃 顺达
厂商指导价: 11 万元
驱动形式: 4 X 2
货箱尺寸: 4220×1746×1730
装运介质: 液化石油气、压缩煤气等
最大马力: 109
额定质量: 2650
底盘车系: 江铃新顺达
厂商指导价: 12 万元
驱动形式: 4 X 2
货箱尺寸: 4220×1810×1710
装运介质:
最大马力: 109
额定质量: 1370
底盘车系: 江铃 顺达
厂商指导价: 12 万元
驱动形式: 4 X 2
货箱尺寸: 4145×2000×1800
装运介质:
最大马力: 154
额定质量: 1495
底盘车系: 奥铃CTX
厂商指导价: 14 万元
驱动形式: 4 X 2
货箱尺寸:
装运介质:
最大马力: 160  140  120
额定质量:
底盘车系: 江淮 骏铃
厂商指导价: 暂无报价
驱动形式: 4 X 2
货箱尺寸:
装运介质:
最大马力: 120  140  160
额定质量:
底盘车系: 江淮 骏铃
厂商指导价: 暂无报价
驱动形式: 4 X 2
货箱尺寸:
装运介质:
最大马力: 140  120  160
额定质量:
底盘车系: 江淮 骏铃
厂商指导价: 暂无报价