EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
专用车
爆破器材运输车
江铃轻卡
清除查询条件
为您找到: 4 个符合条件的产品
驱动形式: 4 X 2
货箱尺寸: 4220×1810×1710
装运介质:
最大马力: 109
额定质量: 2920
底盘车系: 江铃 凯运
厂商指导价: 12 万元
驱动形式: 4 X 2
货箱尺寸: 3070×1810×1710
装运介质:
最大马力: 109
额定质量: 1455
底盘车系: 江铃 顺达
厂商指导价: 11 万元
驱动形式: 4 X 2
货箱尺寸: 4220×1746×1730
装运介质: 液化石油气、压缩煤气等
最大马力: 109
额定质量: 2650
底盘车系: 江铃新顺达
厂商指导价: 12 万元
驱动形式: 4 X 2
货箱尺寸: 4220×1810×1710
装运介质:
最大马力: 109
额定质量: 1370
底盘车系: 江铃 顺达
厂商指导价: 12 万元