EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
专用车
泵车
三一重工
清除查询条件
为您找到: 16 个符合条件的产品
臂架臂节数: 四臂节
臂架垂直高度: 25
泵送次数(低压/高压): 30/16
轴数:
整车重量:
泵送排量(低压/高压): 100/60
厂商指导价: 暂无报价
臂架臂节数: 四臂节
臂架垂直高度: 28
泵送次数(低压/高压): 24/14
轴数:
整车重量: 23500
泵送排量(低压/高压): 120/70
厂商指导价: 暂无报价
臂架臂节数: 四臂节
臂架垂直高度: 32
泵送次数(低压/高压): 24/14
轴数:
整车重量:
泵送排量(低压/高压): 120/70
厂商指导价: 暂无报价
臂架臂节数: 五臂节
臂架垂直高度: 48
泵送次数(低压/高压): 14/20
轴数:
整车重量: 38000
泵送排量(低压/高压): 100/140
厂商指导价: 暂无报价
臂架臂节数: 五臂节
臂架垂直高度: 43
泵送次数(低压/高压): 13/24
轴数:
整车重量: 31490
泵送排量(低压/高压): 67/120
厂商指导价: 暂无报价
臂架臂节数:
臂架垂直高度: 66
泵送次数(低压/高压):
轴数: 5
整车重量: 53870
泵送排量(低压/高压): 180
厂商指导价: 暂无报价
臂架臂节数:
臂架垂直高度: 47
泵送次数(低压/高压): 31/22
轴数:
整车重量: 33000
泵送排量(低压/高压): 190/130
厂商指导价: 暂无报价
臂架臂节数: 4
臂架垂直高度: 30.1
泵送次数(低压/高压): 25
轴数: 9
整车重量: 18000
泵送排量(低压/高压):
厂商指导价: 暂无报价
臂架臂节数:
臂架垂直高度: 48
泵送次数(低压/高压):
轴数:
整车重量:
泵送排量(低压/高压):
厂商指导价: 暂无报价
臂架臂节数:
臂架垂直高度: 46
泵送次数(低压/高压):
轴数:
整车重量:
泵送排量(低压/高压): 180/120
厂商指导价: 暂无报价
臂架臂节数:
臂架垂直高度: 56
泵送次数(低压/高压):
轴数:
整车重量:
泵送排量(低压/高压): 180/120
厂商指导价: 暂无报价
臂架臂节数:
臂架垂直高度: 56
泵送次数(低压/高压):
轴数: 5
整车重量:
泵送排量(低压/高压):
厂商指导价: 暂无报价
臂架臂节数:
臂架垂直高度:
泵送次数(低压/高压):
轴数:
整车重量:
泵送排量(低压/高压):
厂商指导价: 暂无报价
臂架臂节数: 四臂节
臂架垂直高度: 72
泵送次数(低压/高压):
轴数:
整车重量:
泵送排量(低压/高压):
厂商指导价: 暂无报价
臂架臂节数: 四臂节
臂架垂直高度: 37
泵送次数(低压/高压): 13/24
轴数:
整车重量:
泵送排量(低压/高压): 67/120
厂商指导价: 暂无报价
臂架臂节数: 四臂节
臂架垂直高度: 37
泵送次数(低压/高压): 13/24
轴数:
整车重量: 28800
泵送排量(低压/高压): 67/120
厂商指导价: 暂无报价