EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
专用车
宽体矿用自卸车
中国重汽销司
清除查询条件
为您找到: 5 个符合条件的产品
最大爬坡能力:
货箱尺寸: 5400×2800×1700
举升形式:
额定载重: 40000
发动机: 中国重汽 WD615.95E
最大马力: 336
厂商指导价: 暂无报价
最大爬坡能力: 41%
货箱尺寸: 5800×2300×1100
举升形式: 扬州海沃多结前举
额定载重: 12490
发动机: WD615.95E
最大马力: 336
厂商指导价: 暂无报价
最大爬坡能力:
货箱尺寸:
举升形式:
额定载重: 70
发动机: MC11.43-30
最大马力: 430  371  420
厂商指导价: 暂无报价
最大爬坡能力:
货箱尺寸: 7400×2000×2400
举升形式:
额定载重:
发动机:
最大马力: 371  430  420
厂商指导价: 暂无报价
最大爬坡能力:
货箱尺寸: 6400×3300×1400
举升形式:
额定载重:
发动机: T12NG
最大马力: 420  430  371
厂商指导价: 暂无报价