EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
专用车
随车吊
华菱星马
清除查询条件
为您找到: 9 个符合条件的产品
起吊重量:
吊机型号:
最大马力: 245  270  160  290  345
上装品牌:
底盘车系: 华菱之星
驱动形式: 6 X 2  4 X 2  6 X 4  8 X 4
厂商指导价: 23.5 万元
起吊重量:
吊机型号:
最大马力: 290  345
上装品牌:
底盘车系:
驱动形式: 8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
起吊重量:
吊机型号:
最大马力: 345  270  160  290  245
上装品牌:
底盘车系: 华菱之星
驱动形式: 8 X 4  6 X 2  4 X 2  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
起吊重量: 12000
吊机型号: HSQ3004
最大马力: 345  290
上装品牌: 华菱
底盘车系: 华菱重卡
驱动形式: 8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
起吊重量:
吊机型号:
最大马力: 290  270  160  345  245
上装品牌:
底盘车系:
驱动形式: 6 X 4  6 X 2  4 X 2  8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
起吊重量:
吊机型号:
最大马力: 160  270  290  345  245
上装品牌:
底盘车系:
驱动形式: 4 X 2  6 X 2  6 X 4  8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
起吊重量:
吊机型号:
最大马力: 270  160  290  345  245
上装品牌:
底盘车系: 华菱之星
驱动形式: 6 X 2  4 X 2  6 X 4  8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
起吊重量:
吊机型号:
最大马力: 220  290
上装品牌:
底盘车系: 华菱汉马
驱动形式: 6 X 2  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
起吊重量: 12000
吊机型号: SQZ-12
最大马力: 290  220
上装品牌: 安徽星马牌
底盘车系: 华菱汉马
驱动形式: 6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价