EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
零部件
变速箱
汉马动力
清除查询条件
为您找到: 28 个符合条件的产品
换挡方式: 手动/MT
额定转速: 1900
匹配范围:
前进档位: 12档
最大扭矩: 2600
倒档档位数: 2
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手动/MT
额定转速: 1900
匹配范围:
前进档位: 16档
最大扭矩:
倒档档位数: 2
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手动/MT
额定转速: 1900
匹配范围:
前进档位: 16档
最大扭矩: 2250
倒档档位数: 2
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手动/MT
额定转速: 1900
匹配范围:
前进档位: 12档
最大扭矩: 2250
倒档档位数: 2
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手动/MT
额定转速: 1900
匹配范围:
前进档位: 16档
最大扭矩: 1500
倒档档位数: 2
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手动/MT
额定转速: 1900
匹配范围:
前进档位: 12档
最大扭矩: 1500
倒档档位数: 2
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手动/MT
额定转速: 1900
匹配范围:
前进档位: 16档
最大扭矩: 2600
倒档档位数: 2
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手动/MT
额定转速: 1900
匹配范围:
前进档位: 16档
最大扭矩: 2300
倒档档位数: 2
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手动/MT
额定转速: 1900
匹配范围:
前进档位: 9档
最大扭矩: 2300
倒档档位数: 1
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手动/MT
额定转速: 1900
匹配范围:
前进档位: 12档
最大扭矩: 2300
倒档档位数: 2
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手动/MT
额定转速: 1900
匹配范围:
前进档位: 16档
最大扭矩: 2050
倒档档位数: 2
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手动/MT
额定转速: 1900
匹配范围:
前进档位: 12档
最大扭矩: 1850
倒档档位数: 2
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手动/MT
额定转速: 1900
匹配范围:
前进档位: 9档
最大扭矩: 2050
倒档档位数: 1
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手动/MT
额定转速: 1900
匹配范围:
前进档位: 8档
最大扭矩: 1980
倒档档位数: 1
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手动/MT
额定转速: 1900
匹配范围:
前进档位: 12档
最大扭矩: 1250
倒档档位数: 2
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手动/MT
额定转速: 1900
匹配范围:
前进档位: 9档
最大扭矩: 1250
倒档档位数: 1
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 暂缺
额定转速:
匹配范围:
前进档位: 暂缺
最大扭矩:
倒档档位数:
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手动/MT
额定转速:
匹配范围:
前进档位:
最大扭矩:
倒档档位数:
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手动/MT
额定转速:
匹配范围:
前进档位:
最大扭矩:
倒档档位数:
厂商指导价: 暂无报价
换挡方式: 手动/MT
额定转速:
匹配范围:
前进档位:
最大扭矩:
倒档档位数:
厂商指导价: 暂无报价
正在加载更多内容