EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
为您找到: 7726 个符合条件的产品
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)  柴油
最大马力: 300  310  290
排放标准: 国五  国四
额定载重: 16100
货箱长度: 6800
驱动形式: 8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)  柴油
最大马力: 380  336
排放标准: 国五  国四
额定载重: 16035
货箱长度: 7800
驱动形式: 8 X 4  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 170
排放标准: 国五
额定载重: 8955
货箱长度: 6750
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 23.22 万元
最大马力: 280  300
排放标准: 国四
额定载重: 18920
货箱长度: 9500
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 4
厂商指导价: 24 万元
最大马力: 280  300
排放标准: 国四
额定载重: 18920
货箱长度: 9500
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 4
厂商指导价: 24.2 万元
变速箱: 暂缺
最大马力: 380
排放标准: 国五
发动机: 潍柴WP12NG380E51
牵引总质量: 37105
驱动形式: 6 X 2
厂商指导价: 39.08 万元
变速箱: 法士特12JSD160TA
最大马力: 336  330  350
排放标准: 国五  国四
发动机: 潍柴WP10NG336E50
牵引总质量: 33805
驱动形式: 6 X 2  暂缺
厂商指导价: 37.56 万元
变速箱: 法士特12JSD160TA
最大马力: 336  330  350
排放标准: 国五  国四
发动机: 潍柴WP10NG336E50
牵引总质量: 33805
驱动形式: 6 X 2  暂缺
厂商指导价: 37.56 万元
变速箱: 一汽CA12TAX210A
最大马力: 400  420  350  500  430
排放标准: 国五  国四
发动机: 潍柴WP12NG400E50
牵引总质量: 40000
驱动形式: 6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 41.76 万元
最大马力: 112  87
排放标准: 国五
额定载重: 1495
货箱长度: 3300  2710  3050
货箱形式: 栏板式  厢式  翼展式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 112  87
排放标准: 国五
额定载重: 1495
货箱长度: 2710  3300  3050
货箱形式: 栏板式  厢式  翼展式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 87  112
排放标准: 国五
额定载重: 1495
货箱长度: 2710  3300  3050
货箱形式: 栏板式  厢式  翼展式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 86  112
排放标准: 国五  国四
额定载重: 675
货箱长度: 2100  3050  3100  2550  2300  2530  2800
货箱形式: 厢式  栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 5.38 万元
最大马力: 112  86
排放标准: 国四  国五
额定载重: 675
货箱长度: 2300  3050  3100  2550  2530  2800  2100
货箱形式: 厢式  栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 5.69 万元
最大马力: 112  86
排放标准: 国四  国五
额定载重: 995
货箱长度: 3050  3100  2550  2300  2530  2800  2100
货箱形式: 厢式  栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 5.46 万元
最大马力: 112  86
排放标准: 国四  国五
额定载重: 845
货箱长度: 2300  3050  3100  2550  2530  2800  2100
货箱形式: 栏板式  厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 5.38 万元
最大马力: 112  86
排放标准: 国四  国五
额定载重: 1150
货箱长度: 3050  3100  2550  2300  2530  2800  2100
货箱形式: 栏板式  厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 5.12 万元
加载更多