EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
新能源汽车
清除查询条件
为您找到: 271 个符合条件的产品
座位排数: 双排
额定载重: 980
换挡形式: 暂缺
最高续航里程: 300-400公里
电动机型号: TZ220XSJH9
最大马力:
厂商指导价: 25 万元
最高续航里程: 300-400公里
电动机型号: TZ204XS105K01
货箱长度: 3610
额定载重: 1735
车厢容积: 暂缺
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 200-300公里
电动机型号: FTTB060
额定载重: 1265
货箱长度: 4165
货箱形式: 厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 32.48 万元
最高续航里程: 200-300公里  300-400公里
电动机型号: TZ300XSC5BY001
额定载重: 1495
货箱长度: 4170
货箱形式: 厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 15.88 万元
最高续航里程: 300-400公里  200-300公里
电动机型号: TZ300XSC5BY001
额定载重: 1495
货箱长度: 4170
货箱形式: 厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 23.88 万元
最高续航里程: 150-200公里
电动机型号:
额定载重: 2190
货箱长度:
货箱形式: 暂缺
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 200-300公里
电动机型号:
额定载重: 1215
货箱长度: 4125
货箱形式: 厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 200-300公里  150-200公里
电动机型号:
额定载重: 875
货箱长度: 3110  4120  4125  3100
货箱形式: 厢式  纯底盘  栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
装备质量: 18500
最高车速: 80以下
车身长度: 12米以上
最高续航里程: 暂缺
座位数: 41-50座
电动机型号: FTTB155
厂商指导价: 暂无报价
装备质量: 6150
最高车速: 80以下  暂缺
车身长度: 7-8米
最高续航里程: 暂缺  150-200公里
座位数: 10-20座
电动机型号: YTM280-CV6-H
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 200-300公里
电动机型号:
货箱长度: 2550
额定载重:
车厢容积: 4-6方
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 13.69 万元
最高续航里程: 200-300公里
电动机型号:
货箱长度: 2550
额定载重:
车厢容积: 4-6方
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 12.69 万元
最高续航里程: 暂缺
电动机型号:
货箱长度:
额定载重: 1270
车厢容积: 暂缺
驱动形式: 前置后驱
厂商指导价: 34.9 万元
最高续航里程: 200-300公里
电动机型号:
货箱长度: 2550
额定载重:
车厢容积: 4-6方
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 13.29 万元
最高续航里程: 200-300公里
电动机型号:
货箱长度:
额定载重:
车厢容积: 4方以下
驱动形式: 后驱
厂商指导价: 暂无报价
驱动形式: 暂缺  前置后驱
最高续航里程:
最高车速: 100-120
换挡形式: 暂缺
电动机型号:
座位数: 10座以下
厂商指导价: 29 万元
装备质量:
最高车速: 暂缺
车身长度: 暂缺
最高续航里程: 暂缺
座位数: 21-30座
电动机型号: FTTB100(磷酸铁锂电池(普莱德))
厂商指导价: 暂无报价
装备质量:
最高车速: 80-100
车身长度: 11-12米
最高续航里程: 暂缺
座位数: 41-50座
电动机型号: FTTB100
厂商指导价: 暂无报价
装备质量: 2100
最高车速: 80以下
车身长度: 5米以下
最高续航里程: 150公里以下
座位数: 10座以下
电动机型号:
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 200-300公里
电动机型号: BYD-3425TZ-XS-A
货箱形式: 自卸式
额定载重: 15375
货箱长度: 5600
驱动形式: 8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
加载更多