EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
新能源汽车
载货车
清除查询条件
为您找到: 36 个符合条件的产品
最高续航里程: 200-300公里
电动机型号: FTTB060
额定载重: 1265
货箱长度: 4165
货箱形式: 厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 32.48 万元
最高续航里程: 200-300公里  300-400公里
电动机型号: TZ300XSC5BY001
额定载重: 1495
货箱长度: 4170
货箱形式: 厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 15.88 万元
最高续航里程: 300-400公里  200-300公里
电动机型号: TZ300XSC5BY001
额定载重: 1495
货箱长度: 4170
货箱形式: 厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 23.88 万元
最高续航里程: 150-200公里
电动机型号:
额定载重: 2190
货箱长度:
货箱形式: 暂缺
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 200-300公里
电动机型号:
额定载重: 1215
货箱长度: 4125
货箱形式: 厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 200-300公里  150-200公里
电动机型号:
额定载重: 875
货箱长度: 3110  4120  4125  3100
货箱形式: 厢式  纯底盘  栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 200-300公里
电动机型号:
额定载重: 1330
货箱长度: 2604
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 暂缺
电动机型号:
额定载重:
货箱长度:
货箱形式: 厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 暂缺
电动机型号:
额定载重:
货箱长度: 4140
货箱形式: 厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 暂缺
电动机型号: TZ280XSA10
额定载重: 2600
货箱长度: 4140
货箱形式: 厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 150-200公里  200-300公里  200-300公里
电动机型号:
额定载重: 995
货箱长度: 3100  4120  4125  3110
货箱形式: 栏板式  厢式  纯底盘
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 200-300公里  150-200公里
电动机型号:
额定载重: 915
货箱长度: 4125  4120  3100  3110
货箱形式: 厢式  纯底盘  栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 暂缺
电动机型号:
额定载重:
货箱长度:
货箱形式: 厢式
驱动形式: 6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 200-300公里
电动机型号:
额定载重: 1065
货箱长度: 2900  2920
货箱形式: 厢式  栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 200-300公里
电动机型号:
额定载重: 1305
货箱长度: 2920  2900
货箱形式: 栏板式  厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 暂缺
电动机型号: SPQ10-72-3900H1
额定载重: 745
货箱长度: 2780
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 暂缺
电动机型号:
额定载重: 660
货箱长度: 2470
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 暂缺
电动机型号:
额定载重: 830
货箱长度: 2470
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 150-200公里  200-300公里  200-300公里
电动机型号:
额定载重: 8750
货箱长度: 4120  4125  3100  3110
货箱形式: 纯底盘  厢式  栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 150-200公里  200-300公里  200-300公里
电动机型号:
额定载重: 875
货箱长度: 4120  4125  3100  3110
货箱形式: 纯底盘  厢式  栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
加载更多