EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
重卡
自卸车
上汽红岩
清除查询条件
为您找到: 253 个符合条件的产品
燃料种类: 柴油
最大马力: 390  330  290  350
排放标准: 国六  国五
额定载重: 17670
货箱长度: 7000
驱动形式: 8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
最大马力: 350  330  290  390
排放标准: 国五  国六
额定载重: 17670
货箱长度: 6800
驱动形式: 8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
最大马力: 350  330  290  390
排放标准: 国六  国五
额定载重: 17670
货箱长度: 6500
驱动形式: 8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
最大马力: 330  290  350  390
排放标准: 国五  国六
额定载重: 17670
货箱长度: 6500
驱动形式: 8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
最大马力: 350  330  290  390
排放标准: 国五  国六
额定载重: 17670
货箱长度: 6500
驱动形式: 8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
最大马力: 350  330  290  390
排放标准: 国五  国六
额定载重: 17670
货箱长度: 6200
驱动形式: 8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
最大马力: 290  330  350  390
排放标准: 国五  国六
额定载重: 17670
货箱长度: 6000
驱动形式: 8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
最大马力: 330  290  350  390
排放标准: 国五  国六
额定载重: 17670
货箱长度: 6200
驱动形式: 8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  汽油
最大马力: 310  336  380  350  300  320  430  390  290  360
排放标准: 国四  国五
额定载重: 12650
货箱长度: 6600
驱动形式: 6 X 4  8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 30 万元
燃料种类: 柴油  汽油
最大马力: 310  336  380  350  300  320  430  390  290  360
排放标准: 国四  国五
额定载重: 15900
货箱长度: 7000
驱动形式: 8 X 4  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 31.96 万元
燃料种类: 柴油  汽油
最大马力: 300  336  380  350  310  320  430  390  290  360
排放标准: 国四  国五
额定载重: 16020
货箱长度: 6200
驱动形式: 8 X 4  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 31.66 万元
燃料种类: 柴油  汽油
最大马力: 310  336  380  350  300  320  430  390  290  360
排放标准: 国四  国五
额定载重: 15850
货箱长度: 7800
驱动形式: 8 X 4  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 32.46 万元
燃料种类: 柴油  汽油
最大马力: 310  336  380  350  300  320  430  390  290  360
排放标准: 国四  国五
额定载重: 12840
货箱长度: 5600
驱动形式: 6 X 4  8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 31.26 万元
燃料种类: 柴油
最大马力: 280
排放标准: 国五
额定载重: 12305
货箱长度: 5200
驱动形式: 6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
最大马力: 280
排放标准: 国五
额定载重: 12305
货箱长度: 5800
驱动形式: 6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  汽油
最大马力: 360  336  380  350  310  300  320  430  390  290
排放标准: 国五  国四
额定载重: 12850
货箱长度: 5600
驱动形式: 6 X 4  8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  汽油
最大马力: 336  380  350  310  300  320  430  390  290  360
排放标准: 国四  国五
额定载重: 12840
货箱长度: 5600
驱动形式: 6 X 4  8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  汽油
最大马力: 380  336  350  310  300  320  430  390  290  360
排放标准: 国四  国五
额定载重: 15700
货箱长度: 7800
驱动形式: 8 X 4  6 X 4  6 X 2
厂商指导价: 34 万元
燃料种类: 柴油  汽油
最大马力: 350  336  380  310  300  320  430  390  290  360
排放标准: 国四  国五
额定载重: 12840
货箱长度: 5600
驱动形式: 6 X 4  8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  汽油
最大马力: 350  336  380  310  300  320  430  390  290  360
排放标准: 国四  国五
额定载重: 12840
货箱长度: 5800
驱动形式: 6 X 4  8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 30 万元
加载更多