EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
重卡
自卸车
华菱星马
清除查询条件
为您找到: 25 个符合条件的产品
燃料种类: 柴油
最大马力: 430  380
排放标准: 国五
额定载重: 15305
货箱长度: 8500
驱动形式: 8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
最大马力: 380  430
排放标准: 国五
额定载重: 15570
货箱长度: 8200
驱动形式: 8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
最大马力: 380  300  345  350  375  410  336
排放标准: 国五  国四
额定载重: 15305
货箱长度: 8200
驱动形式: 8 X 4  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
最大马力: 375  300  345  350  410  380  336
排放标准: 国五  国四
额定载重: 15655
货箱长度: 8600
驱动形式: 8 X 4  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
最大马力: 336  300  345  350  375  410  380
排放标准: 国五  国四
额定载重: 15305
货箱长度: 5600
驱动形式: 8 X 4  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
最大马力: 345  300  350  375  410  380  336
排放标准: 国五  国四
额定载重: 16000
货箱长度: 6200
驱动形式: 8 X 4  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
最大马力: 345  300  350  375  410  380  336
排放标准: 国五  国四
额定载重: 16000
货箱长度: 6500
驱动形式: 8 X 4  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
最大马力: 345  300  350  375  410  380  336
排放标准: 国五  国四
额定载重: 16030
货箱长度: 5600
驱动形式: 8 X 4  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
最大马力: 430  345
排放标准: 国五
额定载重: 12305
货箱长度: 6500
驱动形式: 6 X 4
厂商指导价: 37 万元
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
最大马力: 380  300  345  350  375  410  336
排放标准: 国五  国四
额定载重: 12305
货箱长度: 6200
驱动形式: 6 X 4  8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)  柴油
最大马力: 410  300  345  350  375  380  336
排放标准: 国五  国四
额定载重: 15755
货箱长度: 8500
驱动形式: 8 X 4  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
最大马力: 375  300  345  350  410  380  336
排放标准: 国五  国四
额定载重: 15805
货箱长度: 7600
驱动形式: 8 X 4  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)  柴油
最大马力: 350  300  345  375  410  380  336
排放标准: 国五  国四
额定载重: 15375
货箱长度: 6700
驱动形式: 8 X 4  6 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
最大马力: 300
排放标准: 国五
额定载重: 17870
货箱长度: 6700
驱动形式: 8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
最大马力: 300
排放标准: 国五
额定载重: 17870
货箱长度: 7200
驱动形式: 8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
最大马力: 300
排放标准: 国五
额定载重: 17870
货箱长度: 6500
驱动形式: 8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
最大马力: 350  300  345  375  410  380  336
排放标准: 国五  国四
额定载重: 12305
货箱长度: 5800
驱动形式: 6 X 4  8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
最大马力: 345  300  350  375  410  380  336
排放标准: 国五  国四
额定载重: 12305
货箱长度: 5800
驱动形式: 6 X 4  8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
最大马力: 430  345
排放标准: 国五
额定载重: 12305
货箱长度: 6200
驱动形式: 6 X 4
厂商指导价: 37 万元
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
最大马力: 345  300  350  375  410  380  336
排放标准: 国五  国四
额定载重: 12305
货箱长度: 5600
驱动形式: 6 X 4  8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
加载更多