EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
重卡
载货车
清除查询条件
为您找到: 660 个符合条件的产品
最大马力: 430  350  380  310  400  375  280  360
排放标准: 国五  国四
额定载重: 17470
货箱长度: 9530
货箱形式: 翼展式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 430  350  380  310  400  375  280  360
排放标准: 国五  国四
额定载重: 17770
货箱长度: 9570
货箱形式: 畜禽式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 430  350  380  310  400  375  280  360
排放标准: 国五  国四
额定载重: 18010
货箱长度: 9450
货箱形式: 仓栅式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 430  350  380  310  400  375  280  360
排放标准: 国五  国四
额定载重: 17770
货箱长度: 9530
货箱形式: 厢式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 430  350  380  310  400  375  280  360
排放标准: 国五  国四
额定载重: 18210
货箱长度: 9570
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 360  350  380  310  400  375  280  430
排放标准: 国五  国四
额定载重: 17470
货箱长度: 9530
货箱形式: 翼展式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 32.35 万元
最大马力: 360  350  380  310  400  375  280  430
排放标准: 国五  国四
额定载重: 17770
货箱长度: 9570
货箱形式: 畜禽式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 360  350  380  310  400  375  280  430
排放标准: 国五  国四
额定载重: 18010
货箱长度: 9450
货箱形式: 仓栅式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 360  350  380  310  400  375  280  430
排放标准: 国五  国四
额定载重: 17770
货箱长度: 9600
货箱形式: 厢式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 360  350  380  310  400  375  280  430
排放标准: 国五  国四
额定载重: 18210
货箱长度: 9570
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 280  360  320  245  210  230  270  290  255  310  350  375
排放标准: 国五  国四
额定载重: 19070
货箱长度: 9600
货箱形式: 翼展式
驱动形式: 8 X 2  8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 26.41 万元
最大马力: 280  360  320  245  210  230  270  290  255  310  350  375
排放标准: 国五  国四
额定载重: 19370
货箱长度: 9600
货箱形式: 畜禽式
驱动形式: 8 X 2  8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 26.41 万元
最大马力: 280  360  320  245  210  230  270  290  255  310  350  375
排放标准: 国五  国四
额定载重: 19700
货箱长度: 9600
货箱形式: 厢式
驱动形式: 8 X 2  8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 26.42 万元
最大马力: 280  360  320  245  210  230  270  290  255  310  350  375
排放标准: 国五  国四
额定载重: 19800
货箱长度: 9600
货箱形式: 仓栅式
驱动形式: 8 X 2  8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 26.42 万元
最大马力: 280  360  320  245  210  230  270  290  255  310  350  375
排放标准: 国五  国四
额定载重: 19900
货箱长度: 9600
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 8 X 2  8 X 4  6 X 2
厂商指导价: 26.42 万元
最大马力: 280  350  380  310  400  375  360  430
排放标准: 国五  国四
额定载重: 9880
货箱长度: 9530
货箱形式: 仓栅式
驱动形式: 6 X 2  8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 280  350  380  310  400  375  360  430
排放标准: 国五  国四
额定载重: 9700
货箱长度: 9530
货箱形式: 厢式
驱动形式: 6 X 2  8 X 4
厂商指导价: 27.94 万元
最大马力: 280  350  380  310  400  375  360  430
排放标准: 国五  国四
额定载重: 9980
货箱长度: 9530
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 6 X 2  8 X 4
厂商指导价: 27.14 万元
最大马力: 280  350  380  310  400  375  360  430
排放标准: 国五  国四
额定载重: 13870
货箱长度: 9600
货箱形式: 厢式
驱动形式: 6 X 2  8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 280  350  380  310  400  375  360  430
排放标准: 国五  国四
额定载重: 13870
货箱长度: 9600
货箱形式: 仓栅式
驱动形式: 6 X 2  8 X 4
厂商指导价: 暂无报价
加载更多