EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
零部件
发动机
清除查询条件
为您找到: 410 个符合条件的产品
燃料种类: 柴油
排量: 9.84
最大马力: 345  375
最大扭矩: 1660
排放标准: 国五
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 9.84
最大马力: 375  345
最大扭矩: 1750
排放标准: 国五
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 12.94
最大马力: 560  580
最大扭矩: 2500
排放标准: 国五
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 12.94
最大马力: 580  560
最大扭矩: 2550
排放标准: 国五
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 3.857
最大马力: 135  140  150
最大扭矩: 400
排放标准: 国五
额定转速: 2800
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 3.857
最大马力: 150  140  135
最大扭矩: 500
排放标准: 国五
额定转速: 2800
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 3.857
最大马力: 140  150  135
最大扭矩: 450
排放标准: 国五
额定转速: 2800
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 3.99  5.98
最大马力: 160  275
最大扭矩: 600
排放标准: 国四
额定转速: 2500
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 5.98  3.99
最大马力: 275  160
最大扭矩: 960
排放标准: 国四
额定转速: 2500
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 11.8
最大马力: 510  460
最大扭矩: 2300
排放标准: 国五
额定转速:
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 11.8
最大马力: 460  510
最大扭矩: 2300
排放标准: 国五
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 11.8
最大马力: 510  460
最大扭矩: 2300
排放标准: 国五
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 12.419
最大马力: 480  360  440  400
最大扭矩: 2200
排放标准: 国六  国五
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 12.52  11.05  11.65  8.57  7.7  6.6  12.53  5.13  12.56
最大马力: 510  370  420  310  280  290  390  330  260  350  320  460  550
最大扭矩: 2500
排放标准: 国六  国五  国四
额定转速: 1800
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 12.52  11.05  11.65  8.57  7.7  6.6  12.53  5.13  12.56
最大马力: 550  370  420  310  280  290  390  330  260  350  320  460  510
最大扭矩: 2600
排放标准: 国六  国五  国四
额定转速: 1800
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 6.9
最大马力: 260  190
最大扭矩: 1000
排放标准: 国六
额定转速: 2300
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 6.9
最大马力: 190  260
最大扭矩: 750
排放标准: 国六
额定转速: 2300
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 12.9
最大马力: 460  430
最大扭矩: 2100
排放标准: 国六
额定转速: 1700
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 12.9
最大马力: 430  460
最大扭矩: 2100
排放标准: 国六
额定转速: 1700
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 15.26
最大马力: 520  550
最大扭矩: 2500
排放标准: 国六
额定转速: 1700
厂商指导价: 暂无报价
加载更多