EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
零部件
发动机
福田康明斯
清除查询条件
为您找到: 29 个符合条件的产品
燃料种类: 柴油
排量: 2.8  2.776  2.78
最大马力: 177  129  117  161
最大扭矩: 450
排放标准: 国六  国四  国五
额定转速:
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 3.8  3.76
最大马力: 190  141  154  168
最大扭矩: 700
排放标准: 国六  国五  国四
额定转速:
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 4.5
最大马力: 220  210
最大扭矩: 820
排放标准: 国六
额定转速:
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 4.5
最大马力: 210  220
最大扭矩: 760
排放标准: 国六
额定转速: 2500
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 12.9
最大马力: 580  560
最大扭矩: 2600
排放标准: 国六  国五
额定转速:
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
排量: 11.8
最大马力: 490  460  510  350
最大扭矩: 2300
排放标准: 国六  国五
额定转速:
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 10.5
最大马力: 400  340
最大扭矩: 2000
排放标准: 国六  国五
额定转速:
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
排量: 11.8
最大马力: 510  460  350  490
最大扭矩: 2300
排放标准: 国五  国六
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 12.9
最大马力: 560  580
最大扭矩: 2600
排放标准: 国五  国六
额定转速:
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)  柴油
排量: 11.8
最大马力: 350  460  510  490
最大扭矩: 1500
排放标准: 国五  国六
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 10.5
最大马力: 340  400
最大扭矩:
排放标准: 国五  国六
额定转速:
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 10.5
最大马力: 340  400
最大扭矩:
排放标准: 国五  国六
额定转速:
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
排量: 11.8
最大马力: 510  460  350  490
最大扭矩:
排放标准: 国五  国六
额定转速:
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 3.76  3.8
最大马力: 168  141  154  190
最大扭矩: 592
排放标准: 国五  国四  国六
额定转速: 2600
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 2.78  2.776  2.8
最大马力: 129  117  161  177
最大扭矩: 300
排放标准: 国五  国四  国六
额定转速: 2900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
排量: 11.8
最大马力: 460  510  350  490
最大扭矩: 2300
排放标准: 国五  国六
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 3.76  3.8
最大马力: 154  141  168  190
最大扭矩: 500
排放标准: 国四  国五  国六
额定转速: 2600
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 10.5
最大马力: 350  310  330  400
最大扭矩: 1800
排放标准: 国四
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 10.5
最大马力: 400  310  330  350
最大扭矩:
排放标准: 国四
额定转速:
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 10.5
最大马力: 330  310  400  350
最大扭矩: 1700
排放标准: 国四
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
加载更多