EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
零部件
发动机
东风康明斯
清除查询条件
为您找到: 13 个符合条件的产品
燃料种类: 暂缺
排量: 8.9
最大马力: 360
最大扭矩: 980
排放标准: 国三
额定转速: 2200
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 暂缺
排量: 8.3
最大马力: 260
最大扭矩: 980
排放标准: 国三
额定转速: 2200
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 暂缺
排量: 3.9
最大马力: 130
最大扭矩: 350
排放标准: 国三
额定转速: 2000
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 暂缺
排量: 8.9
最大马力: 374
最大扭矩: 1055
排放标准: 国五
额定转速: 2100
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 暂缺
排量: 5.9
最大马力: 220
最大扭矩: 560
排放标准: 国五
额定转速: 2500
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 暂缺
排量: 4.5
最大马力: 180
最大扭矩: 550
排放标准: 国四
额定转速: 2500
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 暂缺  柴油
排量: 12.972  13.2  13
最大马力: 425  480  450  520
最大扭矩: 2016
排放标准: 国四  国五
额定转速: 2100
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  暂缺
排量: 12.972  13.2  13
最大马力: 520  480  450  425
最大扭矩: 2458
排放标准: 国四  国五
额定转速: 2100
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  暂缺
排量: 13  13.2  12.972
最大马力: 425  480  450  520
最大扭矩:
排放标准: 国五  国四
额定转速:
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  暂缺
排量: 13  13.2  12.972
最大马力: 450  480  425  520
最大扭矩: 2237
排放标准: 国四  国五
额定转速: 2100
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  暂缺
排量: 12.972  13.2  13
最大马力: 480  450  425  520
最大扭矩: 2321
排放标准: 国四  国五
额定转速:
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  暂缺
排量: 12.972  13.2  13
最大马力: 450  480  425  520
最大扭矩: 2238
排放标准: 国四  国五
额定转速: 2100
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  暂缺
排量: 13.2  12.972  13
最大马力: 480  450  425  520
最大扭矩: 2320
排放标准: 国五  国四
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价