EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
客车
团体客车
清除查询条件
为您找到: 90 个符合条件的产品
发动机: F1C
公告等级: 暂缺
最高车速: 140-160  120-140
排放标准: 国五
座位数: 10-20座
车身长度: 5-6米  7-8米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: F1C
公告等级: 暂缺
最高车速: 140-160  120-140
排放标准: 国五
座位数: 10-20座
车身长度: 5-6米  7-8米
厂商指导价: 20.49 万元
发动机: F1A
公告等级: 暂缺
最高车速: 140-160  120-140
排放标准: 国五
座位数: 10-20座
车身长度: 5-6米  7-8米
厂商指导价: 19.89 万元
发动机: F1C
公告等级: 暂缺
最高车速: 120-140  140-160
排放标准: 国五
座位数: 10-20座
车身长度: 5-6米  7-8米
厂商指导价: 17.79 万元
发动机: F1A
公告等级: 暂缺
最高车速: 120-140  140-160
排放标准: 国五
座位数: 10-20座
车身长度: 5-6米  7-8米
厂商指导价: 17.19 万元
发动机: F1C
公告等级: 暂缺
最高车速: 120-140  140-160
排放标准: 国五
座位数: 10-20座
车身长度: 7-8米  5-6米  5-6米  5-6米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: 3.5LGTDI
公告等级: 暂缺
最高车速: 100-120  80-100  80以下  120-140
排放标准: 国四
座位数: 10-20座  31-40座  25-55  21-30座  10-19  45-60  24-55  24-31  41-50座  暂缺  41-50座
车身长度: 7-8米  10-11米  10-11米  8-9米  10-11米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: 3.5LGTDI
公告等级: 暂缺
最高车速: 100-120  80-100  80以下  120-140
排放标准: 国四
座位数: 10-20座  31-40座  25-55  21-30座  10-19  45-60  24-55  24-31  41-50座  暂缺  41-50座
车身长度: 7-8米  10-11米  10-11米  8-9米  10-11米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: 3.5LGTDI
公告等级: 暂缺
最高车速: 100-120  80-100  80以下  120-140
排放标准: 国四
座位数: 10-20座  31-40座  25-55  21-30座  10-19  45-60  24-55  24-31  41-50座  暂缺  41-50座
车身长度: 7-8米  10-11米  10-11米  8-9米  10-11米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: GM汽油机
公告等级: 暂缺
最高车速: 120-140  100-120  80-100  80以下
排放标准: 暂缺
座位数: 21-30座  31-40座  25-55  10-19  45-60  24-55  24-31  10-20座  41-50座  暂缺  41-50座  10-20座
车身长度: 7-8米  10-11米  10-11米  8-9米  10-11米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: GM汽油机
公告等级: 暂缺
最高车速: 120-140  100-120  80-100  80以下
排放标准: 暂缺
座位数: 21-30座  31-40座  25-55  10-19  45-60  24-55  24-31  10-20座  41-50座  暂缺  41-50座  10-20座
车身长度: 7-8米  10-11米  10-11米  8-9米  10-11米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: GM汽油机
公告等级: 暂缺
最高车速: 120-140  100-120  80-100  80以下
排放标准: 暂缺
座位数: 21-30座  31-40座  25-55  10-19  45-60  24-55  24-31  10-20座  41-50座  暂缺  41-50座  10-20座
车身长度: 7-8米  10-11米  10-11米  8-9米  10-11米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: WP7.270E40
公告等级: 中级
最高车速: 80-100  100-120  80以下  120-140
排放标准: 国四
座位数: 41-50座  31-40座  25-55  21-30座  10-19  45-60  24-55  24-31  10-20座  暂缺  10-20座
车身长度: 10-11米  7-8米  7-8米  7-8米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC6A260-40
公告等级: 中级
最高车速: 80-100  100-120  80以下  120-140
排放标准: 国四
座位数: 41-50座  31-40座  25-55  21-30座  10-19  45-60  24-55  24-31  10-20座  暂缺  10-20座
车身长度: 10-11米  7-8米  7-8米  7-8米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: WP7.270E40
公告等级: 中级
最高车速: 80-100  100-120  80以下  120-140
排放标准: 国四
座位数: 41-50座  31-40座  25-55  21-30座  10-19  45-60  24-55  24-31  10-20座  暂缺  10-20座
车身长度: 10-11米  7-8米  7-8米  7-8米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC6L280-42
公告等级: 中级
最高车速: 80-100  100-120  80以下  120-140
排放标准: 国四
座位数: 41-50座  31-40座  25-55  21-30座  10-19  45-60  24-55  24-31  10-20座  暂缺  10-20座
车身长度: 10-11米  7-8米  7-8米  7-8米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC6A260-40
公告等级: 中级
最高车速: 80-100  100-120  80以下  120-140
排放标准: 国四
座位数: 41-50座  31-40座  25-55  21-30座  10-19  45-60  24-55  24-31  10-20座  暂缺  10-20座
车身长度: 10-11米  7-8米  7-8米  7-8米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: WP7.270E40
公告等级: 高一级
最高车速: 80-100  100-120  80以下  120-140
排放标准: 国四
座位数: 41-50座  31-40座  25-55  21-30座  10-19  45-60  24-55  24-31  10-20座  暂缺  10-20座
车身长度: 10-11米  7-8米  7-8米  7-8米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC6G270-30
公告等级: 高一级
最高车速: 80-100  100-120  80以下  120-140
排放标准: 国四
座位数: 41-50座  31-40座  25-55  21-30座  10-19  45-60  24-55  24-31  10-20座  暂缺  10-20座
车身长度: 10-11米  7-8米  7-8米  7-8米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
发动机: YC6L280-42
公告等级: 高一级
最高车速: 80-100  100-120  80以下  120-140
排放标准: 国四
座位数: 41-50座  31-40座  25-55  21-30座  10-19  45-60  24-55  24-31  10-20座  暂缺  10-20座
车身长度: 10-11米  7-8米  7-8米  7-8米  8-9米
厂商指导价: 暂无报价
加载更多